Een nieuw Europa is geen Utopia...

...waar we alleen maar van kunnen dromen. Gods nieuwe wereld van geloof, hoop en liefde is nabij als we beseffen te mogen blijven zoeken naar wegen om te bouwen op Zijn genade.

Geloven in de toekomst

Waar in het seculiere, postmoderne en postchristelijke Europa steeds meer zekerheden wegvallen, verdwijnt de hoop op een maakbaar goed en zinvol leven. Europa heeft te maken met een ongekende samenloop van complexe crisisvraagstukken, die elkaar versterken. Zowel economisch als politiek, sociaal-cultureel, maatschappelijk, klimatologisch, ecologisch en met betrekking tot de rol van religie. Immigratie verhoogt de druk op de ketel! Daarbij is christendom in het Europese denken voor velen een gepasseerd station, eerder onderdeel van het probleem dan van de oplossing. Deze tijd van herbezinning op de fundamentele waarden van de complexe, multiculturele samenleving van Europa van vandaag en morgen biedt ongekende missionaire kansen. ECM gelooft dat het Evangelie de hoop biedt die Europa nodig heeft.

Waar in Europa het (institutionele) christendom een gepasseerd station lijkt te zijn, biedt het Evangelie goed nieuws voor alle tijden

ECM helpt overal in Europa liefdevolle gemeenschappen te ontstaan, waar mensen zoeken te leven in de voetsporen van Jezus en zo het goede nieuws van het Evangelie in woord en daad verspreiden.

Met een netwerk van kerkelijk pioniers - en toerusters van pioniers, gemeentestichters en kerkplanters - wil ECM mensen in Europa helpen samen te groeien in geloof en overtuiging dat in Jezus de weg ligt naar het leven zoals het bedoeld is. Een leven gegrond in geloof, hoop en liefde, waardoor een samenleving kan ontstaan vol vrede, gerechtigheid, duurzaamheid en saamhorigheid. Een samenleving waar we ten diepste naar verlangen, en die God eer brengt. Een samenleving waar GOD Heer is!

.