Een nieuw Europa is geen Utopia

Waar christelijke gemeenschappen ontstaan, glinstert Gods nieuwe wereld

Geloven in de toekomst

Waar in het seculiere, postmoderne en postchristelijke Europa steeds meer zekerheden wegvallen, verdwijnt de hoop op een maakbaar, goed en zinvol leven. Europa heeft te maken met een ongekende samenloop van complexe crisisvraagstukken - economisch, politiek, sociaal-cultureel, maatschappelijk, klimatologisch, ecologisch en religieus. Immigratie verhoogt de druk op de ketel! Daarbij is het christendom in het Europese denken voor velen een gepasseerd station, eerder onderdeel van het probleem dan de oplossing. Deze tijd van herbezinning op de fundamentele waarden van de complexe, multiculturele samenleving van Europa van vandaag en morgen biedt ongekende missionaire kansen. ECM gelooft dat het Evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus (1 Korintiërs 2:2), de hoop biedt die Europa nodig heeft.

Waar in Europa het (institutionele) christendom een gepasseerd station lijkt te zijn, biedt het Evangelie goed nieuws voor alle tijden

ECM helpt overal in Europa liefdevolle gemeenschappen te ontstaan, waar mensen willen leven in de voetsporen van Jezus en zo het goede nieuws van het Evangelie in woord en daad verspreiden.

Met een netwerk van kerkelijk pioniers - en toerusters van pioniers, gemeentestichters en kerkplanters - wil ECM mensen in Europa helpen samen te groeien in het geloof en de overtuiging dat in Jezus de weg ligt naar het leven zoals het bedoeld is. Een leven gegrond in geloof, hoop en liefde, waardoor een samenleving kan ontstaan vol vrede, gerechtigheid, duurzaamheid en saamhorigheid. Een samenleving waar we ten diepste naar verlangen, en die God eer brengt. Een samenleving waar God Heer is!

Lees hier ECMI's Statement of Faith

.