ECM StepRace
3 oktober 2020
geannuleerd

Met pijn in ons hart hebben we de vijftiende ECM StepRace op 3 oktober moeten annuleren. Lees op onze website meer over het besluit. Wilt u het doel waar deze stepper voor zou steppen toch ondersteunen met een gift? Dan kunt u alsnog onderstaand formulier gebruiken. We waarderen uw betrokkenheid zeer!

Dank dat u Martin Otten wilt sponsoren voor de Steprace op 3 oktober. 

Motivatie:
Ik step voor Christine K. in Fins Lapland, omdat ik veel bewondering heb voor wat zij doet: het evangelie brengen aan een bevolkingsgroep die bijna letterlijk "aan de uiteinden der aarde" woont. Door haar te ondersteunen werk ik (en jij ook)  mee aan de uitvoering van de Grote opdracht , die Jezus aan ons allemaal heeft gegeven.( Matth. 28:19)

Daarnaast step ik voor David en Magda Lem in Frankrijk (30% van de opbrengst). David en Magda hebben zich decennia lang ingezet om het evangelie te verspreiden in Frankrijk. Sinds kort zijn ze officieel met pensioen, maar nog steeds actief!

martin otten.jpg

Uw online sponsoring voor de ECM StepRace

Wilt u toch liever een andere stepper sponsoren
klik dan hier voor de deelnemende steppers