Walter & Esther Reuter

Het raakt ons dat sommigen van de mensen die we spreken letterlijk en figuurlijk gevlucht zijn uit gevaarlijke situaties in hun geboorteland. Ze zijn blij dat ze in Duitsland veilig zijn. Ze zijn dankbaar en waarderen onze bezoeken en ons omzien naar hen. Uiteraard hopen zij dat ze in Duitsland kunnen blijven; voor een veilig dak boven hun hoofd, proberen om werk te vinden... Wanneer ze een verblijfsvergunning krijgen, zijn ze enorm opgelucht. Daarmee krijgen ze zicht op een geheel nieuwe toekomst. Onze diepste wens voor diegenen van hen die christen zijn, is om zorg te dragen voor hun specifieke noden en ze ondersteuning te geven bij hun geestelijk leven. Integratie in een Duitse of buitenlandse kerk en een goede getuigenis te geven. Voor de ongelovigen onder hen is het onze wens dat zij waarlijk vrede zullen vinden in onze Heer en Redder Jezus Christus

Het werken met vluchtelingen kan behoorlijk enerverend zijn. Walter en Esther hebben te maken met mensen met een verschillende culturele en religieuze achtergrond.

Walter en Esther willen deze mensen laten zien dat Gods liefde er altijd is; waar ze ook vandaan komen en welk geloof ze ook aanhangen. Een deel van hun bediening houdt evangelisatie en toerusting van gelovigen in, om hen te helpen integreren in kerken.

Het aanbieden van lectuur(tafels) in verschillende steden in hun regio, is een ander deel van hun bediening. Op deze manier ontmoeten Walther en Esther ook buitenlanders en daardoor zijn zij in staat literatuur uit te reiken in de taal van het land waar deze mensen vandaan komen.

Functie
Zendingswerkers
Land van oorsprong
Duitsland

Met ECM sinds 2000