Dominik de Bruijne

"Ik wil iets laten zien van Gods grote liefde"

Dominik de Bruijne werkt sinds september 2023 als zendingswerker in de Oost-Duitse plaats Ribnitz-Damgarten. Dominik ging in 2021 naar het Patchwork Center in Schwerin om daar stage te lopen ter afronding van zijn studie Theologie. Na het afronden van zijn studie voelde hij zich geroepen om in Oost-Duitsland te blijven en bleef hij in Schwerin werken. Dominik wil graag meehelpen aan de opbouw van de kleine Oost-Duitse kerk.

In september 2022 kwam Dominik in contact met ‘die Brücke’, een pas opgerichte christelijke gemeente in Ribnitz-Damgarten. Deze gemeente was op zoek naar hun eerste pastor. Het contact verliep positief en Dominik stemde ermee in om pastor van ‘die Brücke’ te worden. De gemeente heeft hem voor 50% beroepen, maar via ECM werkt Dominik fulltime als zendingswerker in Ribnitz-Damgarten.

Dominik woont in een wijk met veel jeugd. In deze wijk staat ook het ontmoetingscentrum van ‘die Brücke’. Dominik heeft een speciale passie voor kinderwerk, en zal zich hier ook met name op richten. Daarnaast wil Dominik graag mensen die Jezus al hebben leren kennen, begeleiden en versterken in het geloof. Zijn droom is dat het ontmoetingscentrum in Ribnitz vol raakt met mensen van alle leeftijden, die samen eensgezind God loven en prijzen.

Functie
Kandidaat zendingswerker
Land van oorsprong
Nederland

2021