Je missie als een business?

19 maart 2024 om 13:00 - door ECM Nederland

jumpstory-download20231010-131546.jpg

Veel zendingswerkers zijn voor hun inkomsten afhankelijk van hun donateurs. En het is geweldig dat zoveel mensen bereid zijn om zendingswerkers te ondersteunen. Daarnaast hebben veel zendingswerkers nog een parttime baan in de maatschappij en sommigen gaan zelfs (sociaal) ondernemen. Dat is een heel goed idee, leren de verhalen uit de bijbel ons. Hier zijn drie Bijbelse redenen waarom ondernemen als zendeling aan te bevelen is. 

De apostelen deden het ook

Het is zelfs een synoniem geworden voor ‘bivocational’ werk: Paulus was tentenmaker en voorzag zo in zijn levensonderhoud. Ook Aquilla en Pricilla werkten naast hun evangelisatiewerk. Dit gold niet voor alle zendingswerkers. Sommigen werden door een groep vrienden en volgelingen geholpen en konden daar soms van rondkomen. Maar volledig betaald uitgezonden worden door een kerk kwam waarschijnlijk niet voor. De kerk was nog niet veel meer dan plukjes pasbekeerden in een paar steden, meestal nog mensen van lage komaf ook. De ‘zendende kerk’ van het eerste uur, Jeruzalem, was door alle tegenwerking zo berooid geraakt, dat er zelfs geld werd ingezameld op het zendingsveld om de moederkerk te helpen! Het was ondenkbaar in die tijd dat zendelingen volledig betaald werden uitgezonden. Dit maakte mensen creatief, en we zien dezelfde creativiteit onder zendingswerkers vandaag de dag. Maar goed, het is dan ook dezelfde Geest die hen leidt. 

Het maakt je vrij… om te dienen

Wie zijn eigen geld verdient is vrij. Paulus maakt dat heel duidelijk in de eerste brief aan de christenen in Korinte. Een zendingswerker heeft gewoon recht op geld van anderen, zegt hij overduidelijk. Maar hij heeft van dat recht geen gebruik gemaakt. Zo was hij aan niemand iets verplicht en volledig vrij. En wat levert die vrijheid hem op? Dat hij anderen nog beter kan dienen! Ik denk dat zendingswerkers dit wel herkennen. Het is heel mooi dat je van mensen geld krijgt om het werk van de Heer te doen, maar het brengt ook altijd lasten met zich mee: je moet je verantwoorden, rapporten schrijven en nieuwsbrieven. En je omgeving verwacht soms resultaat terwijl jij zelf weet dat het nog even gaat duren. Wie zijn eigen geld verdient, hoeft alleen aan zichzelf en aan God financiële verantwoording af te leggen. 

Je draagt bij aan de ‘voorspoed van de stad’

Toen het Joodse volk werd weggevoerd in ballingschap vroegen ze zich af: hoe moeten we omgaan met onze onbekende omgeving? Moeten we ons afzonderen en de anderen als vijanden beschouwen, of moeten we juist deelnemen aan het maatschappelijke leven? De profeet Jeremia wijst hen de weg: vanuit een sterke eigen identiteit mogen ze op zoek naar het welzijn van hun omgeving. Bid tot de HEER voor de stad en zet je in voor haar voorspoed en vrede, want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed, zegt Jeremia. En de aanbevelingen die hij doet zijn om te gaan ondernemen: bouw huizen, leg tuinen aan! Ondernemers kunnen op een heel bijzondere manier bijdragen aan de maatschappij en indirect zo ook aan het welzijn van de kerk. Sociaal ondernemen voegt hier nog een dimensie aan toe: je gaat ook bewust aan de slag om al werkend je dorp of stad of omgeving tot een betere plek te maken. Zo laat je iets zien van Gods Koninkrijk.