Wij zijn de hoop voor de wereld!

Het voorrecht licht te zijn

15 nov 2022 - door Kees van der Wilden

06.jpg

Door de komst van Jezus ontvangen we een vorm van genade waar we misschien niet zo vaak bij stilstaan. Dat wordt duidelijk als we in het Johannes-evangelie de toegevoegde waarde lezen die ons ten deel valt. In Johannes 1:8 lezen we over Johannes de Doper: “Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht.” Hij had de opdracht te getuigen van het ware licht dat komt. 

Dat ware licht meldt zich aan in Jezus. Johannes 8:12: “Ik ben het licht voor de wereld.” En Johannes 9:5: “Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld.”

Interessant genoeg gaf Jezus, terwijl Hij nog op de aarde was, diezelfde autoriteit aan zijn volgelingen. Matteüs 5:14: “Jullie zijn het licht in de wereld.” Van de status van Johannes de Doper, niet zelf het licht, ontvangen wij de genade van het licht Zelf om gekenmerkt te worden als het licht!

Dat betekent dat Jezus ons, zijn volgelingen, in staat stelt ontvangers en dan ook dragers van Gods Koninkrijk te zijn, zodat we aan de wereld tonen dat Gods verlossing beschikbaar is. Daardoor zijn we de hoop voor de wereld! Als “een stad die boven op een berg ligt, die niet verborgen kan blijven”.

We trekken de aandacht, maar niet op onszelf, maar op de aanwezigheid en de beschikbaarheid van Gods Koninkrijk in deze wereld. En dat is waartoe we geroepen zijn. We mogen de wereld “onze goede daden laten zien en zo eer bewijzen aan onze Vader in de hemel” (Matteüs 5:16).

Door dit voorrecht om licht te zijn ‘steken we af’ in de wereld waarin we leven. We zijn door God geaccepteerd als “zijn onberispelijke kinderen te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen we schitteren als sterren aan de hemel” (Filippenzen 2:15).

Juist vanwege die tegenstelling zijn we ons bewust van het voorrecht als dragers van Gods Koninkrijk verandering aan te bieden aan die generatie. Dat is precies waar onze zendingswerkers in Nederland en Europa zich voor inzetten en waar ook wij, als lezers, aan kunnen bijdragen door onze steun, in welke vorm dan ook, aan hen.

Kees van der Wilden, interim-directeur ECM Nederland