Uw gift voor EUROPA

U kunt zelf uw donatie overmaken via
IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97
tnv Stichting ECM-Nederland, Deventer 
met vermelding van het doel waar u voor geeft.

Of onderstaand online formulier gebruiken:

Online Donatie
Geef aan voor welk project, werker of ander fonds uw gift bedoeld is. Als het veld leeg is gaat de gift naar het Algemeen fonds waaruit het werk van ECM Nederland mede wordt gefinancierd.

Door uw persoonsgegevens op te geven via dit Formulier gaat u ermee akkoord dat ECM Nederland uw gegevens overeenkomstig ons Privacy Statement gebruikt.

Gebruik gegevens
ECM Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht.

ECM Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. 

Uw gegevens worden vervolgens door ECM Nederland gebruikt om u periodiek op de hoogte te houden van onze activiteiten en projecten (mits aangegeven door u).