Uw gift voor EUROPA

Uw nalatenschap biedt Toekomst

Wat wilt u nalaten als u er niet meer bent? Dat is een vraag waar de meeste mensen liever niet over nadenken. Toch is het belangrijk om te regelen, zodat u zeker weet dat uw nalatenschap daar terechtkomt waar u dat wilt. Veel mensen nemen hun kinderen, echtgenoot/echtgenote en/of familieleden op in hun testament. Maar wist u dat u ook een goed doel op kunt laten nemen?

Als u besluit om een deel van uw nalatenschap te geven aan stichting European Christian Mission Nederland (ECM), dan mag u ervan verzekerd zijn dat uw geld terechtkomt waar het heel hard nodig is: Europa bereiken met het Evangelie. We geloven in gemeentestichting als dé strategie om dat te doen. ECM heeft momenteel ruim 160 werkers in 17 verschillende landen en een uitgebreid netwerk ter ondersteuning van gemeentestichters.

Voor meer informatie over een nalatenschap kunt u contact met ons opnemen.

Testament
Als u uw nalatenschap of een gedeelte daarvan wilt bestemmen voor een goed doel, bijvoorbeeld ECM, is het niet voldoende als u die wens zelf op papier zet. Er is een officieel testament voor nodig, opgemaakt door een notaris. U kunt ECM op twee manieren opnemen in uw testament: als legataris of als erfgenaam.

Legaat
Als u ECM benoemt tot legataris, dan bepaalt u dat ECM uit uw nalatenschap een legaat ontvangt. Dit is een specifiek omschreven bedrag of goed. Wie een legaat ontvangt, heeft verder geen bemoeienis met de afwikkeling van de nalatenschap. Als een legaat aan ECM bestaat uit een materieel goed, dan wordt dat goed verkocht en daardoor omgezet in liquide middelen, anders gezegd: in geld.

Erfgenaam
Bij een erfstelling bepaalt u in uw testament dat ECM, alleen of samen met anderen, erfgenaam van uw nalatenschap wordt. Als er meerdere erfgenamen zijn, hoeven deze niet allemaal in gelijke mate te erven: u kunt zelf bepalen op welk percentage van uw nalatenschap een erfgenaam straks recht heeft. De wet ziet erfgenamen juridisch als opvolgers van de overledene. Ze erven niet alleen de baten, maar ook de lasten. Een erfgenaam is aansprakelijk voor de schulden van de overledene.

Beneficiair aanvaarden
Om te voorkomen dat ECM als erfgenaam aansprakelijk wordt gesteld voor schulden van de overledene die groter zijn dan de baten van de nalatenschap, aanvaart  ECM, zoals de meeste goede doelen, nalatenschappen alleen beneficiair. Beneficiaire aanvaarding betekent, eenvoudig gezegd, dat de nalatenschap alleen maar aanvaard hoeft te worden bij een positief saldo, dus alleen als ECM er daadwerkelijk geld aan overhoudt om te besteden aan het steunen van gemeentestichting in Europa.

Geen successierecht
Als erkend goed doel (ANBI) is ECM geen successierecht verschuldigd over de verkrijgingen uit nalatenschappen. Uw schenking wordt dus 100 procent gebruikt voor gemeentestichting in Europa.