Uw gift voor Europa

U kunt uw donatie overmaken via
IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97 BIC/SWIFT: INGBNL2A
tnv Stichting European Christian Mission Nederland
met eventueel de vermelding van een zendingswerker,
land of project waar u voor wilt geven.

U kunt onderstaand formulier gebruiken om online te doneren.

Lees ook onze informatie over periodieke giften en de besteding van een nalatenschap.

Online Donatie
Geef aan voor welk project, werker of ander fonds uw gift bedoeld is. Als het veld leeg is gaat de gift naar het Algemeen fonds waaruit het werk van ECM Nederland mede wordt gefinancierd.

* Veel dank voor uw betrokkenheid bij de missie van ECM. ECM hanteert strikte regels ter bescherming van de privacy van mensen zoals u, die met ons in contact staan en via formulieren of anderszins hun contactgegevens met ons hebben gedeeld. Daarvoor hebben wij in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR-regelgeving een privacystatement opgesteld. 

  • ECM Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht.
  • ECM Nederland verstrekt uw gegevens zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
  • ECM Nederland kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over de voortgang van haar missie in Europa, maar niet zonder dat u daarvoor akkoord heeft gegeven.
  • Klik hier voor het volledige privacystatement van ECM