Uw gift voor Europa

Met ingang van 1 januari 2008 heeft European Christian Mission Nederland (ECM) in Deventer een verklaring van de Belastingdienst dat zij wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aan ECM fiscaal aftrekbaar zijn.

Als u een gift geeft, zowel eenmalig als periodiek, hebt u de mogelijkheid om dit bij de Belastingdienst af te trekken van uw belastbaar inkomen. Een belangrijke voorwaarde om uw gift te mogen aftrekken, is dat deze gift bestemd moet zijn aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Om in aanmerking te komen voor een ANBI-beschikking moeten organisaties aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden beogen vooral de transparantie van een instelling. ECM vindt transparantie belangrijk. We leggen u graag uit waar uw gift precies naartoe gaat. We voldoen dan ook graag aan de ANBI-voorwaarden.

Hieronder vindt u een aantal zaken terug waar u als giftgever in geïnteresseerd zou kunnen zijn en die ANBI van ons vereist. Meer informatie over de ANBI-beschikking en het aftrekken van giften kunt u vinden op www.belastingdienst.nl.

European Christian Mission Nederland (ECM) in Deventer staat geregistreerd onder RSIN nummer: 002931321

Dit nummer hebt u bij de belastingaangifte nodig onder het kopje 'giften' als u een periodieke schenking (lijfrenteschenking) voor ECM Nederland heeft lopen. In alle andere gevallen (dus ook als u periodiek een bepaald bedrag overmaakt of laat incasseren) selecteert u 'nee' bij de vraag : 'Was dit een periodieke gift die schriftelijk is vastgelegd?'. Op de vraag 'Was het een gift aan een ANBI?' antwoordt u met 'ja'. Op de vraag 'Was het een gift aan een culturele instelling?' antwoordt u 'nee'.

Onze contactgegevens zijn:

Stichting European Christian Mission Nederland
Maagdenburgstraat 18
7421 ZC Deventer

BTW nummer: 002931321.B.01
Als stichting staan we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41179447.

Samenstelling bestuur: 
Kees van der Wilden (voorzitter)
Anne Mulder (penningmeester)
Henno Smit (bestuurslid)
Erik van't Ende (bestuurslid)
Diederick Eikelboom (secretaris)

Klik hier voor onze doelstellingwerkwijze en beleidsplan.

Jaarverslag European Christian Mission Nederland
ECM wil transparant zijn over de (financiële) verantwoording van het beleid. Download hieronder ons financieel jaarverslag. In verband met de coronacrisis is het jaarverslag over 2020 nog niet volledig afgerond. Het bevat al wel de voorlopige cijfers.

Beloningsbeleid
ECM Nederland is een zendingsorganisatie, waarbij de zendingswerkers hun inkomsten uit een persoonlijke achterban van donateurs moeten opbouwen. De hoogte van hun vergoeding is gerelateerd aan jaarlijks geïndexeerde kosten van levensonderhoud in het land waar zij werken, aangevuld met werkkosten.

ECM Nederland werkt met een kleine staf, waarvan 3,0 fte een gesalarieerde functie hebben, aangevuld met enige freelancers en diverse vrijwilligers. De gesalarieerde medewerkers spannen zich in om zo veel mogelijk fondsen te werven uit hun persoonlijke achterban. De salarissen liggen tussen de € 20.000,- en € 35.000,- op fte-basis.