Uw gift voor Europa

Een fiscaal voordelige manier van geven is een periodieke gift, ook wel lijfrenteschenking genoemd. Op deze manier zijn uw giften volledig aftrekbaar. U kunt overwegen om de giftenaftrek ook te besteden aan uw bestemming. Voorwaarde is wel dat u minimaal vijf jaar lang jaarlijks een vast bedrag geeft. Dit kan tegenwoordig direct met ons geregeld worden, zonder een notaris in te hoeven schakelen.

Hoe werkt het?

  • U geeft jaarlijks – dat mag natuurlijk ook in termijnen – een vast bedrag aan European Christian Mission Nederland (ECM).
  • U geeft voor minimaal vijf jaar achter elkaar.
  • De hoogte van het bedrag bepaalt u zelf.

Rekenvoorbeeld

In onderstaand rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een persoon die periodieke giften geeft aan ANBI-instellingen (al uw giften, inclusief aan ECM) met een totaalbedrag per jaar van 500 euro. U ziet hieronder de aftrekbaarheid van het al dan niet overmaken van giften aan de hand van een vooraf vastgelegde periodieke gift.

Voor een gewone gift geldt: het drempelbedrag is 1 procent van uw drempelinkomen, maar minimaal 60 euro. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken, tot een maximumbedrag van 10 procent van uw drempelinkomen. 

periodieke gift.jpg

Lees ook onze aanvullende informatie over het verschil tussen gewone giften en periodieke giften.

Periodieke gift via ECM

Download het aanvraagformulier en vul het in. Onderteken beide exemplaren (indien van toepassing ook uw partner) en stuur ze op naar ECM Nederland - Maagdenburgstraat 18, 7421 ZC Deventer.

ECM ondertekent de stukken en stuurt uw exemplaar terug. U kunt er dan voor kiezen om het bedrag zelf jaarlijks/ maandelijks/per kwartaal over te maken of ons daarvoor te machtigen.

ANBI-regeling

ECM valt onder de ANBI-regeling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat uw giften binnen de daarvoor geldende regels fiscaal aftrekbaar zijn. Ook betaalt ECM geen successierecht of schenkingsrecht over schenkingen en erfenissen.

Indien er na het doornemen van deze informatie nog vragen zijn, kunt u deze stellen aan onze administratie (0570-637537 of ecmnederland@ecmi.org).

RSIN nummer: 002931321
Het RSIN-nummer hebt u bij de belastingaangifte nodig als u een periodieke gift (lijfrenteschenking) voor ECM Nederland hebt lopen. In alle andere gevallen (dus ook als u periodiek een bepaald bedrag overmaakt of laat incasseren) selecteert u 'nee' bij de vraag: 'Was dit een periodieke gift die schriftelijk is vastgelegd?'. Op de vraag 'Was het een gift aan een ANBI?' antwoordt u met 'ja'. Op de vraag 'Was het een gift aan een culturele instelling?' antwoordt u 'nee'.