Uw gift voor EUROPA

Periodieke Gift

Een fiscaal voordelige manier van geven is via een periodieke gift, ook wel lijfrenteschenking genoemd. Op deze manier zijn uw giften volledig aftrekbaar. U kunt overwegen om de giftenaftrek ook te besteden aan uw bestemming. Voorwaarde is wel dat er jaarlijks voor minimaal vijf jaar een vast bedrag wordt gegeven. Dit kan tegenwoordig direct met ons geregeld worden zonder een notaris in te hoeven schakelen.

Hoe werkt het?

  • U geeft jaarlijks – dat mag natuurlijk ook in termijnen – een vast bedrag aan European Christian Mission Nederland (ECM)
  • U geeft voor minimaal 5 jaar achter elkaar
  • De hoogte van het bedrag bepaalt u zelf

Rekenvoorbeeld
In onderstaand rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een persoon die periodieke giften geeft aan ANBI instellingen (al uw giften inclusief  aan ECM) met een totaalbedrag per jaar van € 500,-. U ziet hieronder de aftrekbaarheid van het al dan niet overmaken van giften aan de hand van een vooraf vastgelegde periodieke gift.

Voor een gewone gift geld: Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen. 

periodieke gift.jpg

Heeft u behoefte aan meer aanvullende informatie over het verschil tussen gewone giften en periodieke giften. Klik dan hier.

Periodieke gift via ECM
Download het aanvraagformulier en vul het in. Onderteken beide exemplaren (indien van toepassing ook uw partner) en stuur op naar ECM Nederland - Maagdenburgstraat 18, 7421 ZC Deventer.

ECM ondertekent de stukken en stuurt uw exemplaar terug. U kunt er dan voor kiezen om het bedrag zelf jaarlijks/ maandelijk/ per kwartaal over te maken of ons daarvoor te machtigen.

ANBI-regeling
ECM valt onder de ANBI-regeling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat uw giften binnen de daarvoor geldende regels fiscaal aftrekbaar zijn. Ook betaalt ECM geen successierecht of schenkingsrecht over schenkingen en erfenissen.

Indien er na het doornemen van deze informatie nog vragen zijn, dan kunt u deze stellen aan onze administratie. Zij zijn bereikbaar per telefoon: 0570-637537 of per e-mail: ecmnederland@ecmi.org.

RSIN nummer: 002931321
Dit nummer heeft u nodig bij de belastingaangifte onder het kopje 'giften' als u een periodieke gift (lijfrenteschenking) voor ECM Nederland heeft lopen. In alle andere gevallen (dus ook als u periodiek een bepaald bedrag overmaakt of laat incasseren) selecteert u "nee" bij de vraag : 'Was dit een periodieke gift die schriftelijk is vastgelegd?'. Op de vraag 'Was het een gift aan een ANBI?' antwoordt u met 'ja', op de vraag 'Was het een gift aan een culturele instelling?' antwoordt u 'nee'.