Uw gift voor Europa

Wat wilt u nalaten als u er niet meer bent? Dat is een vraag waar de meeste mensen liever niet over nadenken. Toch is het belangrijk om te regelen, zodat u zeker weet dat uw nalatenschap daar terechtkomt waar u dat wilt. Veel mensen nemen hun kinderen, echtgenoot/echtgenote en/of familieleden op in hun testament. Maar wist u dat u ook een goed doel kunt laten opnemen?

Als u besluit om een deel van uw nalatenschap te geven aan European Christian Mission Nederland (ECM), mag u ervan verzekerd zijn dat uw geld gebruikt wordt voor een urgent doel: Europa bereiken met het Evangelie. ECM heeft momenteel ruim 200 zendingswerkers in 27 verschillende landen en een uitgebreid netwerk ter ondersteuning van gemeentestichters.

Voor meer informatie over een nalatenschap kunt u contact met ons opnemen.

Testament

Als u uw nalatenschap of een gedeelte daarvan wilt bestemmen voor een goed doel, bijvoorbeeld ECM, is het niet voldoende als u die wens zelf op papier zet. Er is een officieel testament voor nodig, opgemaakt door een notaris. U kunt ECM op twee manieren opnemen in uw testament: als legataris of als erfgenaam.

Legaat

Als u ECM benoemt tot legataris, dan bepaalt u dat ECM uit uw nalatenschap een legaat ontvangt. Dit is een specifiek omschreven bedrag of goed. Wie een legaat ontvangt, heeft verder geen bemoeienis met de afwikkeling van de nalatenschap. Als een legaat aan ECM bestaat uit een materieel goed, dan wordt dat goed verkocht en daardoor omgezet in liquide middelen, anders gezegd: in geld.

Erfgenaam

Bij een erfstelling bepaalt u in uw testament dat ECM, alleen of samen met anderen, erfgenaam van uw nalatenschap wordt. Als er meerdere erfgenamen zijn, hoeven deze niet allemaal in gelijke mate te erven: u kunt zelf bepalen op welk percentage van uw nalatenschap een erfgenaam straks recht heeft. De wet ziet erfgenamen juridisch als opvolgers van de overledene. Ze erven niet alleen de baten, maar ook de lasten. Een erfgenaam is aansprakelijk voor de schulden van de overledene.

Beneficiair aanvaarden

Om te voorkomen dat ECM als erfgenaam aansprakelijk wordt gesteld voor schulden van de overledene die groter zijn dan de baten van de nalatenschap, aanvaart ECM, zoals de meeste goede doelen, nalatenschappen alleen beneficiair. Beneficiaire aanvaarding betekent, eenvoudig gezegd, dat de nalatenschap alleen maar aanvaard hoeft te worden bij een positief saldo, dus alleen als ECM er daadwerkelijk geld aan overhoudt om te besteden aan het steunen van gemeentestichting in Europa.

Geen successierecht

Als erkend goed doel (ANBI) is ECM geen successierecht verschuldigd over de verkrijgingen uit nalatenschappen. Uw schenking wordt dus voor 100 procent gebruikt voor gemeentestichting in Europa.