Een nieuw Europa is geen Utopia

Waar christelijke gemeenschappen ontstaan, glinstert Gods nieuwe wereld

ECM gelooft dat zending meer is dan alleen woorden

Door onze woorden en daden kunnen we de boodschap van het Evangelie vrijmoedig tonen in plaatselijke en bredere contexten.

Op veel locaties laat ECM liefde doorwerken door sociale projecten, zoals:

  • Het helpen van mensen in Albanië die in extreme armoede leven 
  • Projecten voor jongelui van de straat in Oostenrijk 
  • Het ondersteunen van El Buen Samaritano, een drugsrehabilitatiecentrum in Spanje 
  • Het werken met kinderen met een beperking in Sibiu, Roemenië (zie onderstaande video)

Wil je ook zulke projecten ondersteunen dat kan door uw gebed of financiële ondersteuning.