Le Sarment Church

Type:
Missionaire gemeentestichting
Plaats:
Carcassonne
Ministry Type:
Children and YouthMercy MinistriesMissional CommunitiesOutreach & evangelisatie

Christelijk Centrum “le Sarment” is een kerk van zo'n dertig personen die uit verschillende geografische sectoren van het département Aude komen.

De kerk wordt geleid door een leidersteam van negen personen. Sinds november 2015 kerken we in de stad Carcassonne waar slechts zes kleine protestantse (evangelische) kerkjes zijn, op 50.000 inwoners. Het is een aangename gehuurde ruimte op een goede – zichtbare – plaats. Dit maakt het mogelijk hier samen te komen voor diensten, een ruimte om elkaar te ontmoeten, trainingen enz. De lokale context is moeilijk op het economische vlak (hoge werkeloosheid) alswel op het geestelijke vlak (drukkende sfeer). De noden zijn groot.

Daarentegen is Carcassonne erg aantrekkelijk met haar Middeleeuwse 'Cité' en het Kanaal 'du Midi' die geclasseerd zijn op de werelderfgoedlijst van de Unesco. De oude stad ontvangt jaarlijks miljoenen bezoekers.

De visie van Centre Chrétien “le Sarment” kan worden samengevat door de bijbelteksten:

Joh. 15 : 16
Jullie hebben Mij niet uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.

Matth. 5 : 14 en 15
Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.

Wij verlangen een gemeente te zijn

  • die gecentreerd is op Jezus, door lofzang, aanbidding, voorbede.
  • Die het Koninkrijk van God te kennen geeft, zichtbaar maakt in Carcassonne en in de sectoren die vertegenwoordigd zijn in de kerk.
  • Die de vorming en ontwikkeling van huisgroepen aanmoedigt, zoals degene in Luc sur Aude, geleidt door Anke
  • Authentieke broederlijke gemeenschap leeft
  • waarin elk lid steeds meer een discipel wordt die het goede nieuws van het Evangelie uitdraagt.

De Alpha groep en “café-croissants” (ontbijt met getuigenis) zijn goede gereedschappen. Regionale jongeren-ontmoetingen ('t grote Zuiden) werden zeer gezegend en wij bidden dat een goede jongerengroep gevormd kan worden in de kerk. Hetzelfde doel hebben we voor de kinderen, die niet zo talrijk zijn op dit moment. We hebben een team nodig om die kinderen en jongeren te leiden en te vormen. Wij zien het belang van het gebed zodat het koninkrijk van God vooruitgaat in deze regio, en zodat andere werkers zich bij ons voegen. Een klein team is trouw in de voorbede.

Verantwoordelijken uit de meeste locale kerken van het département Aude ontmoeten elkaar regelmatig, maar de relaties tussen christenen blijven ontoereikend. Het objectief is gelegenheden tot ontmoetingen te creëren om elkaar beter te kennen en samen te bidden.


egliselesarment.fr