Hart van Osdorp - Amsterdam

Type:
Gemeentestichting
Plaats:
Amsterdam
Ministry Type:
Mercy MinistriesMigrant MinistryMissional CommunitiesPioneer Church Planting

Osdorp wordt beschouwd als een achterstandswijk. Dat wil zeggen, er zijn veel problemen. Denk aan armoede, werkloosheid, eenzaamheid, relatieproblemen, racisme, integratieproblemen, taalachterstanden, schooluitval, ongezonde leefstijlen (obesitas), kortom, het hele scala aan problematiek dat armoede met zich meebrengt. Afhankelijk van de buurt bestaat Osdorp uit 60 tot 80 procent inwoners met een Marokkaanse of Turkse achtergrond. De meeste bewoners zijn moslim. Er zijn zeven kerken en acht moskeeën. De meeste kerken zijn vergrijsd of regionaal en niet op Osdorp gericht, maar op zichzelf.

Hart van Osdorp werd in 2006 opgericht door een team met onder anderen Henno Smit van ECM Nederland. De kerkplant beschrijft zichzelf als een interculturele familie van Jezus. Belangrijke waarden van Hart van Osdorp zijn: discipelschap (Jezus volgen en steeds meer gehoorzamen), familie zijn, gebed, aandacht voor de heilige Geest en mensen over Jezus vertellen (evangelisatie).

Hart van Osdorp onderscheidt zich van andere kerken door met name de sterke nadruk op familie-zijn en het concept van buurtkerk. We zijn op de buurt georiënteerd, ontmoeten en dienen onvoorwaardelijk en zonder oordeel vooraf of achteraf. Iedereen is welkom.

Hart van Osdorp heeft veel vertrouwen in Osdorp opgebouwd en is daarom door de gemeente Amsterdam gevraagd om mee te werken aan het sociale opbouwwerk in de wijk. Dit is bijzonder, omdat in Nederland de verhouding tussen de kerk enerzijds en de staat en het bestuur anderzijds vaak problematisch is. Maar Hart van Osdorp heeft vertrouwen en werkt samen met diverse seculiere partijen. Dit heeft geleid tot allerlei activiteiten in de buurt: bijvoorbeeld taallessen, verkoop van tweedehandskleding, wekelijkse eetprojecten, een vrouwennaaiclub, kinderprojecten, picknicks in de zomer, een knutselmiddag met buurtbewoners en mensen met een beperking, buurttuinen en meer. Ook doet Hart van Osdorp veel voor de bewoners van het asielzoekerscentrum Amsterdam, dat in Osdorp staat, en voor mensen zonder papieren.

“Het is een hele uitdaging om in deze omgeving kerk te zijn", zegt Henno Smit. "Het vraagt om veel investeren en een lange adem, veel gebed en wachten op wat God doet. Maar de afgelopent wee jaar konden we vijftien mensen dopen, de meesten met een moslimachtergrond. We zijn God erg dankbaar voor alles wat Hij doet!"