Een ander Europa is geen Utopia

Waar christelijke gemeenschappen ontstaan, glinstert Gods nieuwe wereld

ECM is een internationaal, interkerkelijk netwerk met diverse achtergronden en functies maar met dezelfde passie: Europa zien veranderen.

Het ECM netwerk houdt in:

  • Zendingswerkers: mensen die voltijds of in deeltijd cross-cultureel werken in Europa
  • Nationals: lokale partners die in eigen land werkzaam zijn
  • Ondersteuners: coaches, mentoren, trainers en predikanten die zorgen voor ondersteuning, advies en reflectie om de geestelijke gezondheid, persoonlijke groei en effectiviteit van een ieder binnen ECM te waarborgen
  • Vrijwilligers: ECM supporters die hun tijd geven voor korte termijnprojecten, fondswerving en veel administratieve taken

Maar ECM kan het niet alleen doen! We zoeken actief naar samenwerking met anderen. Door strategische samenwerkingsverbanden met locale kerken en zendingsorganisaties, is onze mogelijkheid om Europa met het Evangelie te beïnvloeden sterk vergroot.

Klik hier voor een lijst van ECM partners