Beginnend gemeentestichter rond het Gardameer

Type:
Lange termijn
Locatie:
Gardameer, Italië

Duur:
5 years or more

We zijn op zoek naar mensen die nieuwe projecten van gemeentestichting willen beginnen in het gebied tussen Montichiari en Trento, vooral rond het Gardameer (Italië).

Omschrijving
ECM heeft momenteel een gemeentestichting project in Montichiari (provincie Brescia), en in Trento (provincie Trentino). We zijn op zoek naar mensen om nieuwe kerkgemeenschappen te stichten in het gebied tussen Montichiari en Trento, vooral rond het Gardameer. In dit gebied dat bij het huidige team van ECM zendingswerkers goed bekend is en waar al contacten zijn opgebouwd, zijn er veel steden zonder iemand die het Evangelie uitlegt en uitdraagt. Je zult alleen werken, ondersteuning (op een afstand van ongeveer 30-60 km) door ECM zendingswerkers en van kerken waarmee we in contact staan. Voordat je een nieuwe gemeente kunt gaan stichten, heeft de stad opbouwend gebed nodig, is het belangrijk om (nieuwe) contacten te gaan leggen en van daaruit met Bijbelstudie van start te gaan. Het zou mogelijk zijn om de werkzaamheden te combineren met een baan, om contacten te leggen en om te leven en deel uit te maken van de plek en de gemeenschap.

Kwaliteiten
Je hebt ervaring met pionieren; om de weg te bereiden. Je bent een starter en legt gemakkelijk contacten. Je spreekt goed Italiaans of bent bereid de taal te leren. Het is ook mogelijk om de taal ter plekke te leren, voordat de bediening begint. Je bent een actief lid van je kerk.

Tenzij anders aangegeven betreffen de vacatures van ECM geen betaald werk. Geschikte kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van een achterban die hun bediening en alle zaken die daarbij komen kijken (verblijf, verzekering, pensioen, etc.) financieel ondersteunt.

ECM kan alleen sollicitaties aannemen van mensen die woonachtig zijn in een land met een ECM-kantoor of een lokale ECM-partner. Zie voor een lijst van deze landen ons overzicht van ECM-kantoren.

dhr., mevr, familie
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Indien u samen plannen hebt, ontvangen we graag van beide partners een formulier.
Geef hier in het kort uw relevante werkervaring aan, inclusief de jaartallen. U mag in plaats van dit en het volgende veld ook (direct) uw CV mailen naar rianne.bonk@ecmi.org.
Geef hier in het kort aan wat voor opleiding(en) u afgerond hebt, inclusief de jaartallen.
Geef hier indien van toepassing kort aan wat uw ervaring is in christelijk werk.
U kunt meerdere opties aanvinken.
Deze datum is een schatting. Laat dit veld open als u hier nog geen idee van hebt.
Mocht u op een specifieke vacature reageren, dan staat de vacature bovenin ingevuld. Zo niet vermeld deze daar dan.
Noem eventuele land(en) of gebied(en) waar u aan denkt.

* Veel dank voor uw betrokkenheid bij de missie van ECM. ECM hanteert strikte regels ter bescherming van de privacy van mensen zoals u die met ons in contact staan en via formulieren of anderszins hun contactgegevens met ons hebben gedeeld. Daarvoor hebben wij in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR regelgeving een Privacy Statement opgesteld. 

  • ECM Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht
  • ECM Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden, zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
  • ECM Nederland kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over de voortgang van haar missie in Europa, maar niet zonder dat u daarvoor akkoord heeft gegeven.
  • Klik hier voor het volledige ECM Privacy Statement