Gemeentestichter in het gebied rond het Gardameer

Type:
Lange termijn
Locatie:
Gebied rond het Gardameer, Italië

Duur:
5 years or more

We zijn op zoek naar mensen die nieuwe gemeentestichtingsprojecten willen starten in het gebied tussen Montichiari en Trento, vooral rond het Gardameer (Italië).

Omschrijving
ECM heeft momenteel een gemeentestichtingsproject in Montichiari (provincie Brescia) en in Trento (provincie Trentino). We zijn op zoek naar mensen om nieuwe kerkgemeenschappen te stichten in het gebied tussen Montichiari en Trento, vooral rond het Gardameer. In dit gebied, dat bij het huidige team van ECM zendingswerkers goed bekend is en waar al contacten zijn opgebouwd, zijn veel steden zonder evangelisch getuigenis. Je kunt kiezen om alleen te werken, met ondersteuning (op een afstand van ongeveer 30-60 km) van ECM zendingswerkers en van kerken waarmee we in contact staan, of ervoor kiezen om je aan te sluiten bij een huidig gemeentestichtingsteam. Voordat je een nieuwe gemeente kunt gaan stichten, heeft de stad voorbede en gebed nodig; is het belangrijk om (nieuwe) contacten te leggen en van daaruit met Bijbelstudie van start te gaan. Het is mogelijk om de werkzaamheden te combineren met een reguliere baan. Dit stelt je in de gelegenheid om contacten te leggen en op een natuurlijke manier deel uit te maken van de plaatselijke gemeenschap.

Kwaliteiten
- Je hebt ervaring met pionieren.
- Je werkt zelfstandig en legt gemakkelijk contacten.
- Je spreekt goed Italiaans of bent bereid de taal te leren. Het is ook mogelijk om de taal ter plekke te leren, voordat de bediening begint.
- Je bent een actief lid van je kerk.

Onderstaand formulier is te gebruiken om meer informatie over een specifieke vacature te ontvangen (als je hebt doorgeklikt vanaf een specifieke vacature is het vacaturenummer al ingevuld) of je interesse in zendingswerk bij ECM kenbaar te maken, zonder dat je al een specifieke vacature op het oog hebt.

Houd bij het invullen rekening met het volgende:

  • ECM Nederland kan alleen sollicitaties aannemen van mensen die woonachtig zijn in Nederland. Woon je in een ander land, bekijk dan in ons overzicht van ECM-kantoren of er in jouw land een ECM-kantoor of een lokale ECM-partner gevestigd is. ECM heeft geen kantoren in Azië en Afrika.
  • ECM biedt zorgvuldige begeleiding en toerusting voor, tijdens en bij de afronding van een bediening, maar geschikte kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van een achterban die hun bediening financieel steunt. Uiteraard helpt ECM wel actief bij de fondsenwerving.
dhr., mevr, familie
Kalender 
Indien u samen plannen hebt, ontvangen we graag van beide partners een formulier.
Geef hier in het kort uw relevante werkervaring aan, inclusief de jaartallen. U mag in plaats van dit en het volgende veld ook (direct) uw CV mailen naar ecmnederland@ecmi.org.
Geef hier in het kort aan wat voor opleiding(en) u afgerond hebt, inclusief de jaartallen.
Geef hier indien van toepassing kort aan wat uw ervaring is in christelijk werk.
U kunt meerdere opties aanvinken.
Deze datum is een schatting. Laat dit veld open als u hier nog geen idee van hebt.
Mocht u op een specifieke vacature reageren, dan staat de vacature bovenin ingevuld. Zo niet vermeld deze daar dan.
Noem eventuele land(en) of gebied(en) waar u aan denkt.

* Veel dank voor uw betrokkenheid bij de missie van ECM. ECM hanteert strikte regels ter bescherming van de privacy van mensen zoals u die met ons in contact staan en via formulieren of anderszins hun contactgegevens met ons hebben gedeeld. Daarvoor hebben wij in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR regelgeving een Privacy Statement opgesteld. 

  • ECM Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht
  • ECM Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden, zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
  • ECM Nederland kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over de voortgang van haar missie in Europa, maar niet zonder dat u daarvoor akkoord heeft gegeven.
  • Klik hier voor het volledige ECM Privacy Statement