Missionaire gemeentestichting in Oost-Duitsland

Type:
Korte termijn
Locatie:
Schwerin - Germany

Duur:
Binnen een maand, 1-3 months, 3-6 months, 6-12 months

De beste plek voor gemeentestichting
Het (noord)oosten van Duitsland, in de voormalige DDR, is één van de meest atheïstische gebieden ter wereld. Vroeger dacht ik altijd dat elk mens ergens wel een religieus bewustzijn heeft. In onze deelstaat, Mecklenburg-Vorpommern, twijfel ik daar ondertussen aan: alles wat met geloof en God te maken heeft, lijkt volledig irrelevant en ver weg van het dagelijks leven. Het is alsof ik over aliens praat...  

Bovendien is er een grote kloof tussen arm en rijk. Die kloof is na de val van de Muur ontstaan. Er zijn rijke en arme wijken: de gesaneerde binnenstad en nieuwbouwwijken voor mensen met hoger inkomen, en op kleine afstand daarvan kilometerlange betonbouwwijken met veel sociale uitdagingen.

Maar juist in deze betonbouwwijken, waar anderen vooral problemen zien en waar het geloof helemaal vreemd geworden is, zien wij de beste plek voor Gods gemeente. We leven en werken in de Oost-Duitse 'Plattenbau', dat is onze roeping en onze passie. Niets is hoger dan met Jezus onderaan te beginnen!

Over ons (Schwerin)
Verbonden met de Freie evangelische Gemeinde en European Christian Mission wonen wij sinds eind 2009 in Mueßer Holz, deel van een grote betonbouwwijk in Schwerin. Samen met de mensen uit onze wijk hebben we een lege hal tot een buurtcentrum omgebouwd, het Patchwork Center. Daar draaien we samen een café, een werkplaats en een textielbeurs. Bovendien organiseren we regelmatig familie- en straatfeesten. We houden erg van onze intensieve, dynamische en bonte gemeenschap, waar iedereen de kans krijgt om op zijn of haar tempo Jezus te ontdekken.

Wij zoeken jou, als je bereid bent:
…je comfortzone te verlaten;
…actief een nieuwe context (Duits, postcommunisme, achterstandswijk) te leren kennen;
…niet alleen te werken, maar juist ook relaties op te bouwen;
…moedig nieuwe dingen uit te proberen, fouten te maken.

Wij bieden:
…actieve samenwerking in een multicultureel team;
…enthousiaste begeleiding door één van onze fulltimers/gemeentestichters;
…een intensieve duik in onze context;
…leven en meedoen in onze dynamische gemeenschap.

Bovendien krijg je de kans om:
…onze werkwijze (missional-incarnational) in het dagelijks leven en in gesprekken te ontdekken;
…op deze basis je gaven in te zetten (of te ontdekken);
…met ons naar wegen en vormen te zoeken om het geloof begrijpelijk te maken;
…andere gemeentestichtings- en pioniersplekken in onze deelstaat te leren kennen.

Heb je interesse? 
Vind meer informatie op onze Facebookpagina (Patchwork Center), bel of app ons om meer te ontdekken (zie onder) of kom langs om een eerste indruk te krijgen.

Contact
Christiaan Kooiman
christiaan.kooiman@ecmi.org
Tel. +49(0)170-7442421

Onderstaand formulier is te gebruiken om meer informatie over een specifieke vacature te ontvangen (als je hebt doorgeklikt vanaf een specifieke vacature is het vacaturenummer al ingevuld) of je interesse in zendingswerk bij ECM kenbaar te maken, zonder dat je al een specifieke vacature op het oog hebt.

Houd bij het invullen rekening met het volgende:

  • ECM Nederland kan alleen sollicitaties aannemen van mensen die woonachtig zijn in Nederland. Woon je in een ander land, bekijk dan in ons overzicht van ECM-kantoren of er in jouw land een ECM-kantoor of een lokale ECM-partner gevestigd is. ECM heeft geen kantoren in Azië en Afrika.
  • ECM biedt zorgvuldige begeleiding en toerusting voor, tijdens en bij de afronding van een bediening, maar geschikte kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van een achterban die hun bediening financieel steunt. Uiteraard helpt ECM wel actief bij de fondsenwerving.
dhr., mevr, familie
Kalender 
Indien u samen plannen hebt, ontvangen we graag van beide partners een formulier.
Geef hier in het kort uw relevante werkervaring aan, inclusief de jaartallen. U mag in plaats van dit en het volgende veld ook (direct) uw CV mailen naar ecmnederland@ecmi.org.
Geef hier in het kort aan wat voor opleiding(en) u afgerond hebt, inclusief de jaartallen.
Geef hier indien van toepassing kort aan wat uw ervaring is in christelijk werk.
U kunt meerdere opties aanvinken.
Deze datum is een schatting. Laat dit veld open als u hier nog geen idee van hebt.
Mocht u op een specifieke vacature reageren, dan staat de vacature bovenin ingevuld. Zo niet vermeld deze daar dan.
Noem eventuele land(en) of gebied(en) waar u aan denkt.

* Veel dank voor uw betrokkenheid bij de missie van ECM. ECM hanteert strikte regels ter bescherming van de privacy van mensen zoals u die met ons in contact staan en via formulieren of anderszins hun contactgegevens met ons hebben gedeeld. Daarvoor hebben wij in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR regelgeving een Privacy Statement opgesteld. 

  • ECM Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht
  • ECM Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden, zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
  • ECM Nederland kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over de voortgang van haar missie in Europa, maar niet zonder dat u daarvoor akkoord heeft gegeven.
  • Klik hier voor het volledige ECM Privacy Statement