Gemeentewerkers voor Oost-Servië

Type:
Lange termijn
Locatie:
Zaječar, Negotin, Kladovo en Bor

Duur:
5 years or more

ECM heeft een team van nationale werkers die in vijf kerken in Oost-Servië dienen. De kerken bevinden zich in de steden Zaječar, Negotin, Kladovo and Bor; er is één Roma-kerk bij. Het werk groeit en het team is op zoek naar zendingswerkers met verschillende gaven en talenten om deze bediening te kunnen ondersteunen in de steden en plaatsen. Heb jij een verlangen om het Evangelie te delen waar het zelden is gehoord? Heb je vaardigheden of ervaring in één van de volgende gebieden?

  • Leidinggeven in de kerk
  • Evangelisatie
  • Begeleiding / discipelen
  • Kinderwerk
  • Engelse les geven
  • Organiseren van christelijke kampen, bijeenkomsten en events

Naast de reguliere activiteiten die samenhangen met het leiden van kerken, organiseert het team zomerkampen en andere events, die gebruikt worden voor evangelisatie en opbouw. De wens van het team is om de zomerkamp-bediening uit te breiden en het meer toegankelijk te maken. Er zijn ook plannen om te starten met het geven van Engelse les, kunst en muziek bij een kerk in Zaječar.

Voor deze bediening is gepaste theologische en zendingstraining vereist. Het is essentieel dat onze werkers Servisch en zo mogelijk ook Roemeens spreken. Het eerste jaar op het zendingsveld kan gericht zijn op taalstudie. 

Er zijn geweldig veel mogelijkheden voor de juiste personen om het volk in het oosten van Servië te dienen. Als je het idee hebt, dat de Heer je roept naar dit zendingsveld, neem dan contact op met ECM.

Als u meer informatie wilt ontvangen over deze vacature, vul dan onderstaand contactformulier in.  
Houd bij het invullen rekening met het volgende:

Tenzij anders aangegeven betreffen de vacatures van ECM geen betaald werk. 
Geschikte kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van een achterban die hun bediening
en alle zaken die daarbij komen kijken (verblijf, verzekering, pensioen, etc.) financieel ondersteunt.

ECM kan alleen sollicitaties aannemen van mensen die woonachtig zijn in een land met een ECM-kantoor of een lokale ECM-partner. 
Zie voor een lijst van deze landen ons overzicht van ECM-kantoren. ECM heeft geen kantoren in Azie en Africa.

dhr., mevr, familie
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Indien u samen plannen hebt, ontvangen we graag van beide partners een formulier.
Geef hier in het kort uw relevante werkervaring aan, inclusief de jaartallen. U mag in plaats van dit en het volgende veld ook (direct) uw CV mailen naar rianne.bonk@ecmi.org.
Geef hier in het kort aan wat voor opleiding(en) u afgerond hebt, inclusief de jaartallen.
Geef hier indien van toepassing kort aan wat uw ervaring is in christelijk werk.
U kunt meerdere opties aanvinken.
Deze datum is een schatting. Laat dit veld open als u hier nog geen idee van hebt.
Mocht u op een specifieke vacature reageren, dan staat de vacature bovenin ingevuld. Zo niet vermeld deze daar dan.
Noem eventuele land(en) of gebied(en) waar u aan denkt.

* Veel dank voor uw betrokkenheid bij de missie van ECM. ECM hanteert strikte regels ter bescherming van de privacy van mensen zoals u die met ons in contact staan en via formulieren of anderszins hun contactgegevens met ons hebben gedeeld. Daarvoor hebben wij in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR regelgeving een Privacy Statement opgesteld. 

  • ECM Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht
  • ECM Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden, zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
  • ECM Nederland kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over de voortgang van haar missie in Europa, maar niet zonder dat u daarvoor akkoord heeft gegeven.
  • Klik hier voor het volledige ECM Privacy Statement