Onderhoud-/huishoudelijk werker op rehabilitatiecentrum

Type:
Lange termijn
Locatie:
Pozoblanco

Duur:
5 years or more

Heb je kwaliteiten op gebied van onderhoud en doe-het-zelf? Hou je ervan om te dienen op een praktische manier? Voor het verslaafdencentrum zijn we op zoek naar een (bijvoorbeeld gepensioneerd) koppel om praktisch onderhoud te verrichten op het centrum en om huishoudelijk werk te doen. Ook zoeken we een man (ivm het feit dat alle bewoners mannen zijn) die toezicht wil houden op het centrum en praktisch is ingesteld.

Omschrijving
Nabij het zuid-Spaanse Pozoblanco is El Buen Samaritano gesitueerd; een rehabilitatiecentrum voor verslaafden. Verschillende ECM-werkers zijn daar actief. Het centrum richt zich op preventie van alcohol- en drugsconsumptie, het begeleiden van verslaafden en hun families en de reintegratie van ex-verslaafden. Bij het centrum zijn een groentetuin, een kas en een olijfboomgaard gelegen, waar de bewoners in werken. Het programma voor de bewoners is vooral gebaseerd op bezigheidstherapie. Voor dit centrum zijn we op zoek naar een (bijvoorbeeld gepensioneerd) koppel om praktisch onderhoud te verrichten op het centrum en om huishoudelijk werk te doen. Ook zoeken we een man (ivm het feit dat alle bewoners mannen zijn) die toezicht wil houden op het centrum en helpt bij het onderhoud.

Kwaliteiten
Je bent een zelfstarter, dient graag op een praktische manier en hebt daarvoor de kwaliteiten in huis. Je hebt affiniteit met de bewoners van het centrum. Je spreekt Spaans of bent bereid de taal te leren. Je bent actief lid van je kerkelijke gemeente.

Tenzij anders aangegeven betreffen de vacatures van ECM geen betaald werk. Geschikte kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van een achterban die hun bediening en alle zaken die daarbij komen kijken (verblijf, verzekering, pensioen, etc.) financieel ondersteunt.

ECM kan alleen sollicitaties aannemen van mensen die woonachtig zijn in een land met een ECM-kantoor of een lokale ECM-partner. Zie voor een lijst van deze landen ons overzicht van ECM-kantoren.

dhr., mevr, familie
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Indien u samen plannen hebt, ontvangen we graag van beide partners een formulier.
Geef hier in het kort uw relevante werkervaring aan, inclusief de jaartallen. U mag in plaats van dit en het volgende veld ook (direct) uw CV mailen naar rianne.bonk@ecmi.org.
Geef hier in het kort aan wat voor opleiding(en) u afgerond hebt, inclusief de jaartallen.
Geef hier indien van toepassing kort aan wat uw ervaring is in christelijk werk.
U kunt meerdere opties aanvinken.
Deze datum is een schatting. Laat dit veld open als u hier nog geen idee van hebt.
Mocht u op een specifieke vacature reageren, dan staat de vacature bovenin ingevuld. Zo niet vermeld deze daar dan.
Noem eventuele land(en) of gebied(en) waar u aan denkt.

* Veel dank voor uw betrokkenheid bij de missie van ECM. ECM hanteert strikte regels ter bescherming van de privacy van mensen zoals u die met ons in contact staan en via formulieren of anderszins hun contactgegevens met ons hebben gedeeld. Daarvoor hebben wij in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR regelgeving een Privacy Statement opgesteld. 

  • ECM Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht
  • ECM Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden, zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
  • ECM Nederland kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over de voortgang van haar missie in Europa, maar niet zonder dat u daarvoor akkoord heeft gegeven.
  • Klik hier voor het volledige ECM Privacy Statement