Help ons om discipelen te maken die discipelen maken!

Type:
Lange termijn
Locatie:
Albanië

Duur:
2-5 years, 5 years or more

De visie van onze bedieningen in Albanië is dat wij allen discipelen zijn die discipelen maken, en dat zij te zijner tijd getraind en opgeleid worden om ook discipelen te maken. We willen de mensen die in Albanië wonen de gelegenheid geven om het Koninkrijk van God te begrijpen in hun eigen gemeenschappen en hen daarna toerusten om het geleerde door te geven en te delen met anderen. We zijn op zoek naar mensen die deze visie delen en bereid zijn om met dit doel voor ogen voor langere (of kortere) tijd naar Albanië te komen en te dienen .

Omschrijving
Ons doel is om de kerken waarin we werken te zien groeien naar volwassenheid en hiervoor zouden we graag meer mensen zien in verschillende bedieningen om naast het nationale leiderschap te dienen in een aantal verschillende kerken en kerkplanten.

Als een team zijn we betrokken bij evangelisatie, discipelschap, kinderwerk, jeugdwerk, kleine Bijbelstudiegroepen, prediking en het dienen van leiderschapsteams. Sommige leden van ons team zijn ook betrokken binnen hun professionele medische werkkring.

Kwaliteiten
Je bent een actief lid van je kerkelijke gemeente en bent betrokken bij evangelisatie/discipelschap. Verder beschik je over een voor de functie relevante opleiding en/of ervaring, inclusief crossculturele studie of je hebt relevante werkervaring. Je spreekt Albanees of bent bereid te taal te leren.

Plaatsing/placement
Gedurende de tijd van je taalstudie in de hoofdstad Tirana zullen we gezamenlijk biddend ontdekken wat de beste plek voor jou is, afhankelijk van de dan actuele noden in de kerken en jouw talenten, kunde en interesse.

 

Onderstaand formulier is te gebruiken om meer informatie over een specifieke vacature te ontvangen (als je hebt doorgeklikt vanaf een specifieke vacature is het vacaturenummer al ingevuld) of je interesse in zendingswerk bij ECM kenbaar te maken, zonder dat je al een specifieke vacature op het oog hebt.

Houd bij het invullen rekening met het volgende:

  • ECM Nederland kan alleen sollicitaties aannemen van mensen die woonachtig zijn in Nederland. Woon je in een ander land, bekijk dan in ons overzicht van ECM-kantoren of er in jouw land een ECM-kantoor of een lokale ECM-partner gevestigd is. ECM heeft geen kantoren in Azië en Afrika.
  • ECM biedt zorgvuldige begeleiding en toerusting voor, tijdens en bij de afronding van een bediening, maar geschikte kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van een achterban die hun bediening financieel steunt. Uiteraard helpt ECM wel actief bij de fondsenwerving.
dhr., mevr, familie
Kalender 
Indien u samen plannen hebt, ontvangen we graag van beide partners een formulier.
Geef hier in het kort uw relevante werkervaring aan, inclusief de jaartallen. U mag in plaats van dit en het volgende veld ook (direct) uw CV mailen naar ecmnederland@ecmi.org.
Geef hier in het kort aan wat voor opleiding(en) u afgerond hebt, inclusief de jaartallen.
Geef hier indien van toepassing kort aan wat uw ervaring is in christelijk werk.
U kunt meerdere opties aanvinken.
Deze datum is een schatting. Laat dit veld open als u hier nog geen idee van hebt.
Mocht u op een specifieke vacature reageren, dan staat de vacature bovenin ingevuld. Zo niet vermeld deze daar dan.
Noem eventuele land(en) of gebied(en) waar u aan denkt.

* Veel dank voor uw betrokkenheid bij de missie van ECM. ECM hanteert strikte regels ter bescherming van de privacy van mensen zoals u die met ons in contact staan en via formulieren of anderszins hun contactgegevens met ons hebben gedeeld. Daarvoor hebben wij in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR regelgeving een Privacy Statement opgesteld. 

  • ECM Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht
  • ECM Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden, zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
  • ECM Nederland kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over de voortgang van haar missie in Europa, maar niet zonder dat u daarvoor akkoord heeft gegeven.
  • Klik hier voor het volledige ECM Privacy Statement