Raúl & Claudia Vázquez

Valeria & Abraham

We hebben ons leven toegewijd aan de zaak van het kruis, namelijk de redding van de mensen om ons heen.

Na zeven jaar gewerkt te hebben op de Barmhartige Samaritaan Verslaafdenopvang in Córdoba, wonen we nu in de noordelijke stad Vitoria-Gasteiz in het Baskenland. De noodzaak tot discipelschap van een kleine groep gelovigen in de stad, samen met de nood om hen uit te dagen tot evangelisatie en praktische en sociale hulp aan gezinnen, studenten (de universiteit is bij onze ontmoetingsplek om de hoek) en buren, riep ons om hierheen te komen.

Sinds we hier begonnen is er een algemeen gevoel van verfrissing in onze kleine gemeenschap omdat ze merken dat er naar ze omgekeken wordt en ook omdat er steeds niet-christenen langskomen als gevolg van opgebouwde vriendschappen. Ons verlangen is dat iedereen mag komen te weten wat zijn/haar gaven en talenten zijn, zodat ze gebruikt mogen worden voor Gods doeleinden.

De komende tijd hopen we ons op de volgende zaken te richten: regelmatige ontmoetingen van de kleine gemeenschap, evangelisatieconferenties, ondersteuning van en samenwerking met de bijbelstudiegroep voor studenten en veel samen zijn met mensen. Frisse nieuwe ideeën verwelkomen we en we bidden dat God zijn belofte houdt om ons kracht en wijsheid te geven voor de voortzetting van de gemeentestichtings- en discipelschapstaken.

Functie
Zendingswerkers
Land van oorsprong
El Salvador

Met ECM sinds 2003