Roland & Carolien Smith

Stephen, Maarten, LĂ©onie & Rhiannon

Onze diepe wens is dat mensen wakker worden en beseffen dat God een plan voor hun leven heeft.

Roland en Carolien Smith werken sinds de zomer van 2006 in Maastricht. Voordat ze er aan de slag gingen, hebben Roland (van Britse komaf) en Carolien zich verdiept in de Limburgse taal en cultuur en de mogelijkheden onderzocht om gemeenten te stichten in de regio. Ze ontdekten verschillende bestaande gemeentestichtingsinitiatieven en hebben besloten hun steun aan deze initiatieven aan te bieden.

In de Baptistengemeente Maastricht coachen ze een jong zendingsechtpaar en doen ze allerlei (interkerkelijke) evangelisatieactiviteiten.

Voordat ze in Maastricht aan de slag gingen, werkten Roland en Carolien in Polen. Van 1992 tot 2002 deden ze werk onder studenten, daarna werkten ze ruim twee jaar als gemeentestichters in Rabka. Voordat ze naar Maastricht kwamen, volgden ze een studiejaar op het All Nations Bible College in Engeland.

Functie
Gemeentestichters
Land van oorsprong
Engeland (Roland) en Nederland (Carolien)

Met ECM sinds 1992