Nohemi Valero

Mensen willen gehoord en gezien worden: niet alleen in woorden, maar ook in wat zij nodig hebben. Zij verlangen naar iemand waarbij ze zonder angst hun hart kunnen opnenen en die voorziet in wat ze ten diepste nodig hebben. Voor deze mensen kunnen we de 'oren'zijn die hen naar Jezus brengen.

Mensen willen gehoord worden, niet alleen met woorden maar in hun noden. Ze verlangen naar iemand op wie ze hun behoeften kunnen werpen; iemand waarbij het veilig is om hun harten te openen. We kunnen voor hen het oor zijn dat zij zo nodig hebben en hen op die manier naar Jezus brengen.

Mensen willen gehoord worden. Zij hebben grote behoefte aan iemand die hen bijstaat, aandacht schenkt en hen begrijpt. Ik kan hier vanuit mijn eigen leven en uit eigen ervaring veel voorbeelden van geven. Wanneer je mensen voor de allereerste keer ontmoet, bijvoorbeeld in de trein, dan kun je merken dat er een angst leeft. Een angst voor afwijzing; om niet begrepen of geaccepteerd te worden. Zelfs gelovigen worstelen hiermee, soms hun hele leven, gewoon om het simpele feit dat iemand aandacht voor hen heeft.

Functie
Zendingswerkers
Land van oorsprong
Spanje

Met ECM sinds 1994