Kent Anderson

Naar verluidt komen er iedere dag 32.000 mensen in Afrika tot bekering. Mijn droom is dat dit ook in Europa gebeurt.

Kents doel is om een bijdrage te leveren aan de transformatie van Europeanen in Christus door leiding te geven aan het ECM Groot-Brittannië team, met kerken en particulieren visies en ideeën uit te werken op het vlak van bedieningen in Europa en het ondersteunen van zendingswerkers en het opbouwen van doelmatige partnerschappen met organisaties.

Functie
Directeur ECM Groot-Brittanniƫ
Land van oorsprong
Amerika

Met ECM sinds 2010