Bert & Jenny de Ruiter

Het is tijd dat moslims en christenen naast elkaar staan in de strijd tegen de verharding van Europese samenlevingen en dat ze actief aan de slag gaan met het ontwikkelen van onderlinge vriendschapsrelaties.

Wie zijn Bert en Jenny?

Bert en Jenny hebben elkaar in 1981 in België leren kennen, toen ze in hetzelfe OM-team werkten in Gent. Bert is opgegroeid in Noord-Brabant en Jenny heeft het grootste deel van haar jeugd in Zeeland doorgebracht. Nadat ze een kleine twee jaar hadden samengewerkt in OM, zijn ze getrouwd en vervolgens naar Engeland vertrokken voor een Bijbelschool-opleiding. Vanaf 1985 tot 2004 hebben ze met de zendingsorganisatie Arabische Wereld Zending gewerkt. Van 2014-2018 waren ze verbonden met OM en vanaf 2019 gaan ze hun werk voortzetten in samenwerking met ECM. Omdat Bert van studeren houdt, heeft hij tussen 2000 en 2009 zijn Masters-opleiding en Doctor of Ministry graad behaald. God heeft hen twee prachtige kinderen gegeven die inmiddels getrouwd zijn en ze zijn de trotse grootouders van vijf kleinkinderen.

Onze passie

"God heeft ons allebei een bewogenheid gegeven voor onze moslimse naaste. Op een groot aantal manieren delen we ons leven met hen om zodoende in woord en daad een geur en een brief van Christus te zijn in hun leven. We werken samen met moslims, bidden voor en met hen, dienen hen, eten samen met hen, spreken met hen over wat hen en ons bezig houdt. We verlangen ernaar dat onze moslimse vrienden in onze levens een voorbeeld zien van wat het betekent om een volgeling van Jezus te zijn. Daarnaast vinden we het belangrijk om andere christenen te inspireren tot en te helpen bij een naaste voor moslims te zijn en zodoende Gods liefde voor hen zichtbaar te maken. Ook heeft God ons een hart gegeven voor de stad Amsterdam en we genieten ervan om temidden van mensen uit zo'n 180 verschillende nationaliteiten christen te zijn."

Onze rol

Bert: "Mijn rol zou je in drie woorden kunnen omschrijven: leren, lezen, leven. Een groot deel van mijn werk bestaat uit het geven van trainingen aan christenen in het omgaan met moslims. Ik doe dit in verschillende landen van Europa. Om actueel te blijven in wat ik onderwijs is het belangrijk te lezen over ontwikkelingen onder moslims in Europa. De informatie die ik zodoende vergaar komt niet alleen tot uiting in het lesgeven, maar ook in het schrijven. Maar het leren en lezen zou voornamelijk theorie zijn als het niet gepaard gaat met leven. Ik werk op diverse manieren met moslims samen in projecten en overleggen, en in sociaal-maatschappelijke activiteiten die ik in Amsterdam uitvoer door middel van een stichting die ik ruim tien jaar geleden heb opgericht."  

Jenny: "In mijn werk met moslims heb ik geleerd dat zwakke punten sterker mogen worden en sterke punten verder mogen groeien. Hoewel ik zelf dyslectisch ben, heeft God mij negen jaar lang gebruikt om aan analfabeten Nederlandse taalles te geven. Nu werk ik als ziekenverzorgende enkele uren per week bij een veelkleurige thuiszorg organisatie. Ik ben hier een van de weinige medewerkers van Nederlandse afkomst. Het  merendeel van mijn collega's en clienten zijn moslim. Ik heb inmiddels veel contacten met Marokkaanse vrouwen. Met oudere vrouwen drink ik gezellig thee en met jongere  vrouwen praat ik over vriendschappen, huwelijk, opvoeding en gezin. Zo kan ik mijn eigen leven volop in de praktijk brengen."

Bij ECM

Gezien het toenemende aantal mensen in Europa met een moslimachtergrond, is hun expertise binnen het ECM-netwerk een zeer welkome aanvulling. Momenteel zijn Bert en Jenny hun ECM-achterban aan het opbouwen. Wilt u ook deel uitmaken van hun missie? Steun en volg hen dan via de buttons hiernaast.

Meer informatie via: www.sharinglives.eu/ - www.bertderuiter.eu/

Functie
Consultant moslim-christenrelaties
Land van oorsprong
Nederland

2018