Peter & Silje Lilly

“We vinden het geweldig om te zien hoe de aanwezigheid van Christus een cultuur transformeert en uitdaagt en hoe de liefde van Jezus van daaruit heelt en richting geeft aan het leven van mensen.”

"Silje is opgegroeid, hier in Montpellier. We hadden het al langer op ons hart om naar Frankrijk te gaan en dus hebben we Groot Brittannië in 2015 verlaten met het beeld voor ogen om uit te reiken naar de seculiere Franse bevolking en hen toe te rusten om Jezus te volgen.

We werken samen met een ander zendingsechtpaar en we zijn bezig een verenging op te zetten die zich richt op culturele uitwisseling en taalles. Vanuit deze maatschappelijke betrokkenheid hopen we een platform te creëren dat ons in staat stelt om het Evangelie te delen, terwijl we streven naar gemeenstichting en het helpen toerusten van andere gemeentestichtingsprojecten in de stad."

Functie
Zendingswerkers
Land van oorsprong
Groot-Brittannië/Frankrijk

Met ECM sinds maart 2016