Warren Bakker

Meevoelen en strijden met onze zendingswerkers om tot Gods doel te komen in Europa...

Warren Bakker is sinds 1993 bij ECM betrokken; eerst in de voorbereiding voor uitzending naar Oostenrijk en omdat dit niet doorging is hij gevraagd te komen werken in zijn beroep als administrateur en is in november 1995 in dienst getreden van ECM. Hij is verantwoordelijk voor de hele financiële administratie en de fondsenadministratie van de Nederlandse zendingswerkers.
Vanwege de ANBI status van ECM verstrekt hij informatie over giften, nalatenschappen en lijfrentes.

Warren woont in Apeldoorn, heeft vier dochters en momenteel acht kleinkinderen. Hij is meelevend lid van de Evangelische Gemeente Berea-Noord in Apeldoorn (www.berea-noord.nl), die hem ook ondersteunt in zijn werk.

Functie
Financiƫle administrateur
Land van oorsprong
Nederland

Met ECM sinds 1995