Simon & Danielle Ball

"And the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others." (2 Timothy 2:2)

Simon en Daniëlle leiden momenteel het team in Waterford, Ierland. Zij verlangen ernaar dat er een groep van mensen ontstaat die van Jezus houdt en die geloven dat Hem volgen wezenlijk iets verandert in hun leven en binnen de gemeenschap waarin zij zich bewegen. De bijeenkomsten op zondag zijn ontspannen en gezinsvriendelijk, maar centraal staat het creatieve en relevante Bijbelonderwijs. De kerk leidt een reguliere kinderbijbelclub en heeft een jongerenprogramma alsook gebedsgroepen. 

Functie
ECM-'Partners in ministry' en gemeentestichting
Land van oorsprong
Australia

Met ECM sinds 2009