Daniel & Primrose Avila

.

Dan en Primrose hebben een aantal jaar in Kosovo gewerkt, maar zijn onlangs verhuisd naar Kamenica om er in samenwerking met de Kosovaarse kerk in Prishtina een nieuwe kerkgemeente te stichten.

Functie
Zendingswerkers
Land van oorsprong
Ierland (Primrose) en U.S.A. (Dan)

.