Johan Ebbers

Ik verlang ernaar dat mensen thuiskomen bij God.

Johan heeft het verlangen om het verhaal van Jezus Christus te delen door middel van een christelijke gemeenschap die Gods liefde toont aan de mensen om hen heen, zowel in daden als in woorden.

Zijn visie is om zich te richten op een wijk in Nederland waar hij, samen met een toegewijd team, zijn leven en geloof kan delen met de bewoners. Momenteel is hij op zoek naar een geschikte locatie in Nederland om dit verlangen te realiseren.

Als predikant is hij verbonden aan de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Functie
Kandidaat zendingswerker
Land van oorsprong
Nederland

2023