Chloë Wolfson

Om een voorbeeld voor de Spaanse bevolking te zijn, wat het wezenlijk inhoudt dat Jezus werkelijk Heer is, dat Hij verrezen is en dat Hij regeert. Om het verschil te maken in hoe we leven. En we bidden dat God de Spanjaarden zo ver zal brengen dat zij Jezus accepteren.

Gemeentestichting in landelijk Andalucia
Wie Spanje zegt, denkt automatisch aan zon, siësta en paella en zou zelfs even kunnen denken, ‘Spanje…. Is dat niet een religieus land? Wat heeft een zendingswerker daar te zoeken?’ In Spanje wordt de kerk door de meerderheid als niet relevant beschouwd. Meer dan dertien miljoen mensen leven in steden, dorpen en districten waar geen Evangelische kerk te vinden is. Degenen die in de kerk komen, zijn zij vaak de enige christen binnen hun familie en kennissenkring.

Spanje heeft meer kerken nodig in gebieden waar deze nu ontbreken. Ook zijn er mensen nodig die met christenen bijeen komen voor discipelschap, bijbelstudie en om hen aan te sporen een veranderd leven te leiden waarbij Christus bekend gemaakt wordt. Er bestaat hier zo’n grote behoefte aan christenen die hun geloof uitdragen, mensen liefhebben en die Jezus willen delen met anderen.

Short Term Coördinator
Naast het feit dat Chloë deel uitmaakt van een gemeentestichting in een landelijk dorp, maakt zij deel uit  van het team dat het shortterm-werk  van heel ECM in Europa coördineert. Door het faciliteren van korte termijnzending, ziet zij hoe mensen het hart van God ontmoeten, hun perspectief en Gods Koninkrijk uitbreiden, ter ondersteuning van het lange termijnwerk en de nationale bediening. 

Functie
Zendingswerkers
Land van oorsprong
Australië

Met ECM sinds 2009