Kent & Angie Morton

Emily, Grace & Ethan

Het ontwikkelen van duurzame kerken die zich op termijn vermenigvuldigen / uitbreiden

Kent en Angie Morton zijn betrokken bij gemeentestichting in Tirana, Albanië. Tirana is de hoofdstad van Albanië. Een levendige, drukke en kleurrijke stad vol met ongeveer 500.000 inwoners.

In onze bediening ligt de focus op het sterker en gezonder maken van kerken door middel van discipelschap en outreach. Ons doel is om een geestelijk volwassen en op de gemeenschap gerichte, onafhankelijke kerk te ontwikkelen

Functie
Zendingswerkers
Land van oorsprong
Amerika

With ECM since 2013