Kent & Angie Morton

Emily, Grace & Ethan

Het ontwikkelen van duurzame kerken die zich op termijn vermenigvuldigen / uitbreiden

Kent en Angie Morton zijn betrokken bij gemeentestichting in Tirana, Albanië. Tirana is de hoofdstad van Albanië. Een levendige, drukke en kleurrijke stad vol met ongeveer 500.000 inwoners. "In onze bediening ligt de focus op het sterker en gezonder maken van kerken door middel van discipelschap en outreach. Ons doel is om een geestelijk volwassen en op de gemeenschap gerichte, onafhankelijke kerk te ontwikkelen."

Kent en Angie Morton voelden zich al een tijd geroepen om in Oost-Europa te dienen en bij het zoeken naar Gods leiding, werd het hen duidelijk dat God hen riep om in Albanië te dienen. Hun weg vervolgend met vrede in hun hart, ervaren ze nu dat hun leven vervlochten is met enkele van de meest gelovige en trouwe mensen die ze ooit konden ontmoeten. Albanië heeft een rijke historie en cultuur. Er zijn facetten van de Albanese cultuur die ze wellicht nooit helemaal zullen begrijpen, maar één ding weten ze zeker: God is aan het werk op deze plek! In slechts twintig jaar na de val van het communistme, heeft de evangelische kerk in Albanië al een aantal gevestigde kerken en sommige christenen zijn zelfs al uitgezonden als zendingswerkers! De Mortons prijzen de Heer voor wat Hij heeft gedaan en bidden dat er nog veel meer kerken gevestigd mogen worden en arbeiders uitgezonden mogen worden.

Dat is in een notendop het hartsverlangen van Kent en Angie Morton. Ze willen een sterke, gezonde en levendige kerk zien die op eigen benen kan staan. Ook zoeken ze de Heer om een zichzelf reprodurende kerk te doen ontstaan. Niet een kerk die naar binnen kijkt en alleen maar groter wil worden, maar een kerk die ernaar zoekt om uit te reiken in haar eigen omgeving en aangrenzende gemeenschappen waar de duisternis nog de overhand heeft, zodat het licht van het evangelie zonde en gebondenheid kan doorbreken om genade, waarheid en leven tot stand te brengen. Bid met de Mortons dat de Heer zijn kerk snel vestigt in Albanië.

Functie
Zendingswerkers
Land van oorsprong
Amerika

With ECM since 2013