B.J. & Rachel Whitaker

Miriam & Laura

Het raakt ons wanneer we met mensen praten die ernaar verlangen dat iemand naar hen luistert. Hoe aandachtiger we luisteren, hoe meer we gaandeweg ontdekken wie zij werkelijk zijn; de dingen waar ze mee worstelen, de leegte in hun leven die pijn veroorzaakt; iets of iemand die hun wonden wil helen en oog heeft voor hun noden. Het grootste gedeelte van de tijd realiseren zij zich niet dat ze Jezus als hun Verlosser nodig hebben. De meesten kijken uit naar iets wat hun hoop geeft, vervulling en geluk, maar in negen van de tien gevallen zoeken ze op de verkeerde plek, gebruiken ze daarvoor de verkeerde manier. Ze fixeren zich op dingen die slechts tijdelijk voldoen om daarmee hun innerlijke leegte te vullen.

De familie Whitaker zijn gemeentestichters/ zendingswerkers en worden uitgezonden door de Evangelische Congregatie Kerk om te dienen in Spanje met European Christian Mission.

“Sinds 2010 werken we samen met de evangelische kerk “Het Goede Nieuws” (Eglésia Evangèlica Bona Nova) in Onda (Castellón) met de bedoeling Christus in de nabijgelegen stad Alcora zichtbaar te maken. De afgelopen jaren hebben we de bodem gelegd om een kleine etalage te kunnen openen, waarin dit letterlijk en figuurlijk ‘zichtbaar’ wordt; we gebruiken het als een centrum van bediening ten behoeve van onze kleine gemeenschap van gelovigen, om te ontmoeten en te evangeliseren.”

Rachel is de dochter van zendingswerkers en is geboren en opgegroeid in het zuiden van Spanje, terwijl JB is opgegroeid in een arbeidersgezin in landelijk Illinois (VS)
“We hebben twee dochters, Miriam (4 jaar) en Laura (2 jaar).

“Ons diepste verlangen voor de inwoners van Alcora is dat zij God mogen gaan leren kennen als hun Maker, die Zijn Zoon opofferde voor hun zonden zodat zij vergeving en heling mogen ontvangen en Die ernaar verlangt een intieme relatie met hen te hebben.”

Functie
Zendingswerkers
Land van oorsprong
Amerika

Met ECM sinds 2008