B.J. & Rachel Whitaker

Miriam & Laura

Het raakt ons wanneer we met mensen praten die ernaar verlangen dat iemand naar hen luistert. Hoe aandachtiger we luisteren, hoe meer we gaandeweg ontdekken wie zij werkelijk zijn; de dingen waar ze mee worstelen, de leegte in hun leven die pijn veroorzaakt; iets of iemand die hun wonden wil helen en oog heeft voor hun noden. Het grootste gedeelte van de tijd realiseren zij zich niet dat ze Jezus als hun Verlosser nodig hebben. De meesten kijken uit naar iets wat hun hoop geeft, vervulling en geluk, maar in negen van de tien gevallen zoeken ze op de verkeerde plek, gebruiken ze daarvoor de verkeerde manier. Ze fixeren zich op dingen die slechts tijdelijk voldoen om daarmee hun innerlijke leegte te vullen.

De Whitakers zijn zendelingen (gemeentestichters) die door de Evangelische Congregationele Kerk zijn uitgezonden  om samen met ECM-International in Spanje te dienen. Sinds 2010 werken ze samen met de "Good News Evangelical Church" (Església Evangèlica Bona Nova) van Onda (Castellón) om beelddragers te zijn van het lichaam van Christus in de naburige stad Alcora. Na een aantal jaren de basis hiervoor gelegd te hebben, openden zij in 2015 (samen met hun bedieningsteam) een kleine winkelpui met etalage om te gebruiken als bediening voor de kleine gemeenschap van gelovigen; om elkaar te ontmoeten en om van daaruit de gemeenschap te bereiken.

Rachel, dochter van zendelingen, is geboren en getogen in Zuid-Spanje, terwijl B.J.is opgegroeid  in een arbeidersgezin op het platteland van Illinois. Samen hebben ze twee dochters, Miriam en Laura. Hun diepste verlangen is dat de ‘Alcorinos’ de God die hen gemaakt heeft zullen leren kennen.  De God die zijn Zoon heeft gegeven voor de vergeving van hun zonden, voor hun genezing en die hen tot Zich wil trekken.  De focus van hun leven en hun bediening is vrij eenvoudig: heb God lief en heb anderen lief (Matt.22: 37-39).

Functie
Zendingswerkers
Land van oorsprong
Amerika

Met ECM sinds 2008