Kevin Guttman

"Our goal [as a board] is to find leaders who are 'elder quality' based on the Scriptures in 1 Timothy and Titus. We look for the fruit of the Spirit, character, maturity, Godliness, and can they work well in a group or team setting, etc."

Kevin Guttman is een bankier op het gebied van hypotheken en pastoor bij St James Church. Twaalf jaar lang reisde hij de wereld rond om kerken te mobiliseren om samen te werken in het delen en verspreiden van het Evangelie.

Functie
USA Raad van Bestuur
Land van oorsprong
Amerika

Met ECM sinds 2013