Jody & Marc van Eijden

Jan-Willem & Jack

Wij hopen dat mensen Jezus zullen gaan volgen om wie Hij is

Marc en Jody van Eijden wonen en werken in Tours. Tours is een stad van zo'n 300.000 inwoners in het midden van Frankrijk, waar slechts een heel klein percentage van de bevolking christelijk is.

Sinds hun komst in 1997 begeleiden Marc en Jody een gemeente naar zelfstandigheid. Marc is voorganger van de gemeente en organiseert samen met gemeenteleden evangelisatieactiviteiten. Daarnaast geeft hij computerlessen, wat hem helpt bij het leggen van contacten in de stad. Jody heeft binnen ECMI een rol als member care facilitator.

Dankbaar zien zij dat de gemeente in Tours groeit.

Functie
Zendingswerkers
Land van oorsprong
Nederland

Met ECM sinds 1997