Berti & Tatiana Dosti

Veel Albanezen over voldoende kennis van God. Mijn diepste wens is dat zij worden opgeslagen en om God te dienen.

Berti heeft ook een specifieke bediening en verantwoordelijkheid in de 'Weg van Vrede' kerk in Lushnje als de voorganger. Hij is ook directeur van de School der Overwinning.

Functie
Partners in Ministry - gemeentestichter
Land van oorsprong
Albania

With ECM since 2001