Gani & Adile Smolica

Praten met mensen over God en Zijn Verlossingswerk in een vijandige omgeving is moeilijk, maar het brengt vreugde wanneer we zien dat God de levens verandert van de mensen waarmee we omgaan. Jongeren hebben een grote behoefte om Jezus te leren kennen en dat Hij hun leven te verandert.

Gani en Adile houden zich bezig met gemeentestichting en -ontwikkeling. Dit houdt in: evangelisatie, discipelschap, training, prediking, bezoeken enz. Ze doen ook kinderwerk (met kleuters en kinderen uit de buurt, via de zondagsschool en met twee groepen kinderen in een nabijgelegen dorp) en zijn betrokken bij de jeugd in de kerk. Verder houden ze zich bezig met vrouwenwerk in hun kerk en op een andere locatie (samen met een paar andere zendelingen).

In de kerk van Gani en Adile worden ook toekomstige leiders opgeleid. Een-op-een evangelisatie gebeurt dagelijks en sinds kort houden Gani en Adile zich ook bezig met het verspreiden van literatuur.

Functie
Partners in Ministry
Land van oorsprong
Kosova

Met ECM sinds 1993