David & Magda Lem

Het raakt ons dat maar zo weinig mensen weten wie Jezus is.

David & Magda hebben 35 jaar in de zending in Frankrijk gewerkt. Als voorgangersechtpaar hebben ze gediend in de plaatsen Ambérieu, Bourges en Limoges. Magda is de directrice van ECM Frankrijk sinds 2007. Toen David in 2013 met pensioen gegaan is als voorganger, zette hij zich meer in voor de ontwikkeling van ECM Frankrijk. Hij is tevens lid van het bestuur.

We wonen sinds 2015 weer in Ambérieu-en-Bugey en blijven gemeenten helpen met advies en coaching.

Functie
Gepensioneerde Zendingswerkers
Land van oorsprong
Nederland

Met ECM sinds 1981