Peter Wierenga

"Liefdevolle gemeenschappen van mensen die Jezus in woord en daad navolgen: dat is waar ECM voor gaat en voor staat. Ik ben blij dat ik mag meewerken aan de professionele ondersteuning van alle werkers en kerken die bij deze missie betrokken zijn."

Peter Wierenga is sinds 1 oktober 2021 directeur van ECM Nederland. Peter is al sinds 1995 betrokken bij missionair pionieren in Nederland, en sinds 2005 ook in Europa.

Voor zijn komst bij ECM werkte Peter als adviseur en coach voor een breed scala aan kerken via zijn eigen Bureau Kerkwerk. Hij adviseerde tevens de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) op het gebied van evangelisatie, kerkplanting en integral mission. Hij is als trainer en coach betrokken bij het netwerk City to City Europe, iets wat hij met zijn functie bij ECM combineert.

Peter werkte vanaf zijn negentiende tien jaar in het onderwijs. Hij bleef doorleren via opleidingen in missiologie, training en coaching. Na terugkomst van een uitzending naar de Filippijnen vervulde Peter zo’n twaalf jaar (directie)functies bij landelijke evangelisatie- en kerkondersteuningsbureaus. Hij was tevens landelijk adviseur en trainer rond zending, gemeenteopbouw en kerkplanting. In 2012 startte hij daarnaast Bureau Kerkwerk en met anderen Kerkopdekaart.nl. Peter schreef in 2020 met Remmelt Meijer het boek Herkerken - de toekomst van geloofsgemeenschappen en acht jaar eerder, samen met Jurrien Robbe, het boek Volg Mij - hoe jij (net als Petrus) leert evangeliseren.

Functie
Directeur ECM Nederland
Land van oorsprong
Nederland

Bij ECM sinds 2021