Richard & Pinuccia Wilson

Ons verlangen is dat de Italianen grote offers gaan brengen in het dienen van God in hun land en om nieuwe kerken te zien verschijnen in iedere hoek van de provincie Trento die getuigen van het Evangelie.

Richard helpt de evangelische kerk van Trento - een gemeente gesticht door ECM, maar nu zelfstandig - om haar bediening uit te breiden, en in het bijzonder om te helpen met het stichten van nieuwe gemeentes in de rest van de provincie.
Hij doet dat door het starten van nieuwe groepen en bedieningen en door het opleiden van mensen die, nadat hij de groep verlaat, de taken kunnen overnemen. Ook helpt hij bij het stimuleren, helpen en trainen van de leiders van de verschillende groepen in de kerk in hun rol. En hij helpt anderen om nieuwe bedieningen te starten. Pinuccia is verantwoordelijk voor het kinderwerk in de kerk.

Richard doet ook veel werk met gebruikmaking van de computer. Zo verspreidt hij elektronische bijbels via onder meer internet en produceert hij elektronische hulpmiddelen om Italianen te helpen bij het lezen, het bestuderen en het onderwijzen van de Bijbel.

Functie
Veldleider ECM Italiƫ & zendingswerkers
Land van oorsprong
Australiƫ

Met ECM sinds 1992