Adi & Jennifer Grocott

with Anna & Luca

Het is onze wens om lokale christenen aan te moedigen en toe te rusten om het Evangelie van Jezus Christus met de kinderen van Roemenië te delen, zodat alle kinderen in ieder deel van Roemenië Jezus boodschap kunnen horen en erop kunnen reageren.

Ofschoon we opgroeiden in twee verschillende werelddelen, bracht God ons op Zijn unieke manier bij elkaar toen we elkaar ontmoetten tijdens een bedieningsteam in Timisoara, Roemenië tussen 2003-2010. Adi (Roemeens) werkte voornamelijk met straatkinderen, terwijl Jennifer (Australische) werkzaam was onder gehandicapte kinderen en volwassenen. In 2008 trouwden we in Roemenië. We voelden dat God ons riep om deel te nemen aan een bediening onder kinderen. We werden aangemoedigd om een ​​formele theologische opleiding te volgen, dus in 2011 verhuisden we naar Sydney om te studeren aan de Sydney Missionary en het Bible College. Tijdens onze tijd in Australië werden we ook gezegend met twee dierbare eigen kinderen - Anna en Luca.

Hoewel protestantse christenen graag willen dat kinderen deel uitmaken van hun kerk (gemeente), zagen we dat velen onvoldoende training hebben noch de middelen om kinderen in hun gemeenschap effectief met het Evangelie te bereiken. We zagen ook dat kinderen op veel plaatsen alleen een moreel Evangelie leerden van 'goede jongens en meisjes' zijn, en dus werden we getroffen door de noodzaak om lokale christenen aan te moedigen en toe te rusten om kinderen te leren hoe ze volgelingen van de Heer Jezus kunnen worden en groeien in hun geloof.

Het is onze wens om lokale christenen aan te moedigen en toe te rusten om het Evangelie van Jezus Christus met de kinderen van Roemenië te delen, zodat alle kinderen in ieder deel van Roemenië Jezus boodschap kunnen horen en erop kunnen reageren. Hoewel we gevestigd zullen zijn in het westelijke deel van Roemenië in Timisoara, bidden we dat onze bediening zich zal uitbreiden naar andere delen van Roemenië, met name landelijk gelegen dorpsgemeenschappen waar toegang tot training en middelen voor de bediening van kinderen zeer beperkt kan zijn. We zullen samenwerken met andere zendingwerkers op het vlak van het werken met kinderen met inzet van onze gaven, vaardigheden en opleiding. Het is onze wens om nieuwe werkers aan te moedigen en toe te rusten in de gebieden die nog moeten worden bereikt.

Functie
ZendingswerkersWith ECM since 2017
Land van oorsprong
Roemanië (Adi) - Australië (Jennifer)

Met ECM sinds 2017

Grocott Family