Murray & Féy Cotter

Niets anders dan recht te doen, goedertierenheid liefhebben, ootmoedig wandelen met God. Micha 6:8

Murray en Féy geven leiding aan het ECM veld in Albanië en Kosovo. In Tirana werken zij samen met plaatselijke werkers die in en rond Tirana bezig zijn met gemeentestichting. Murray is ook bezig met de mensen in zijn directe woonomgeving en Féy werk binnen het bestuur van het ECM veld bedieningen.

Functie
Zendingswerkers, communicatie en zorg voor zendingwerkers, gemeentestichting
Land van oorsprong
Nieuw Zeeland

Met ECM sinds 1996-2002, 2010