Neem contact op

zodat we samen kunnen kijken
wat jouw bijdrage kan zijn...

Vul onderstaand formulier in om u te abonneren op periodieken, nieuwsbrieven van zendingswerkers, etc.


Hieronder kunt u aangeven welke communicatie-uitingen u van ECM Nederland wilt ontvangen en op welke wijze. Indien u niets van ECM Nederland wilt ontvangen, vink dan alles uit.
Vink aub aan of u alle te kiezen nieuwsbrieven óf digitaal óf per post wilt ontvangen.
Vink aub aan welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.
wordt 2x per jaar verstuurd

* Veel dank voor uw betrokkenheid bij de missie van ECM. ECM hanteert strikte regels ter bescherming van de privacy van mensen zoals u, die met ons in contact staan en via formulieren of anderszins hun contactgegevens met ons hebben gedeeld. Daarvoor hebben wij in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR-regelgeving een privacystatement opgesteld. 

  • ECM Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht.
  • ECM Nederland verstrekt uw gegevens zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
  • ECM Nederland kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over de voortgang van haar missie in Europa, maar niet zonder dat u daarvoor akkoord heeft gegeven.
  • Klik hier voor het volledige privacystatement van ECM