Combi zending en sociaal ondernemen

19 maart 2024 om 12:40 - door ECM Nederland

,
Klusplaats.JPG

Zending is ondenkbaar zonder een vorm van sociaal werk. Want het evangelie gaat over het hele leven. Sommige zendelingen hebben een bijzondere manier gevonden om hun sociale werk vorm te geven en zijn een sociale onderneming gestart. Het blijkt dat een bedrijfsmatige aanpak de impact van het sociaal werk (en het evangelie) kan vergroten.

Je moet het maar durven. En eigenlijk kun je het alleen doen als je echt geroepen bent: een christelijke gemeenschap starten, ergens in een dorp of stadswijk in Europa. In een gebied waar nauwelijks kerken en christenen zijn, waar mensen niet direct staan te springen bij het idee van een christelijke kerk. Waar mensen andere zorgen hebben dan de vraag wie God voor hen is. Waar begin je? Hoe bereik je mensen met het evangelie? Allereerst door Gods liefde te laten zien in je eigen leven en door je eigen handelen. Door te proberen praktisch een verschil te maken in het leven van mensen. Door gastvrijheid te bieden, een luisterend oor, praktische hulp.

Sociaal werk als vast onderdeel van missie

Het is dan ook niet zo raar dat sociaal werk een prominente plek heeft bij de meeste zendingswerkers. Voor de zendingswerkers binnen ECM staat dit buiten kijf. Ze werken en leven vaak tussen mensen die niet zoveel hebben of worstelen met persoonlijke problemen. In die omstandigheden is duidelijk: het evangelie van Jezus Christus gaat over de héle mens. Zendingswerk zal altijd een sociale component moeten hebben. Sterker nog: veel zending begint bij sociaal werk.

Sociaal werk is belangrijk bij zending, om vier redenen.

  1. Sociaal werk laat iets zien van het Koninkrijk van God. In de woorden van Jezus: de blinden kunnen weer zien en de doven kunnen horen. Sociaal werk laat mensen zien hoe God aanwezig wil zijn in de wereld. Als mensen weer te eten hebben, onderwijs krijgen, een gemeenschap vinden, hun huwelijk hersteld zien: dan is dat ook een werk van God.

  2. Sociaal werk is een vorm van dienstbaarheid. Zendelingen komen niet voor hun eigen gewin of status, maar om er voor anderen te zijn.

  3. Sociaal werk geeft de zendeling een goede reputatie bij burger en overheid. Hoe sceptisch, kritisch of zelfs vijandig mensen ook kunnen staan ten opzichte van God en de kerk, als ze het mooie zien dat in naam van God gebeurt, zullen velen het toch gedogen of zelfs openlijk steunen, al is het maar uit pure berekening.

  4. Sociaal werk verbindt je met mensen en maatschappelijke organisaties en creëert zo kansen voor evangelisatiewerk.

Het doen van sociaal werk is, kortom, een manier om als christen en zendeling relevant en geloofwaardig midden in de samenleving te staan. 

Van sociaal werk naar sociaal ondernemen

Het is maar een kleine stap van sociaal werk naar sociaal ondernemen. Sociaal werk wordt sociaal ondernemen zodra er geld wordt verdiend met het sociaal werk. Dit geld kan vervolgens weer terug geïnvesteerd worden in de sociale onderneming. Sociaal ondernemen heeft een aantal voordelen ten opzichte van sociaal werk:

  • Een onderneming geeft de mogelijkheid om ook in het eigen levensonderhoud te voorzien en zo de afhankelijkheid van andere financiers te verminderen

  • Een onderneming maakt het mogelijk mensen werk te verschaffen.

  • Met een onderneming kun je nog bredere contacten leggen in de maatschappij; bijvoorbeeld met andere ondernemers en andere overheidsfunctionarissen..

Zo vertelt Johannes van den Akker, initiatiefnemer van het Kleiklooster en sociaal ondernemer met Brouwerij Kleiburg: “dankzij onze brouwerij kwamen we in aanraking met hele andere mensen en netwerken in de Bijlmer en sprak ik ambtenaren die ik anders nooit had ontmoet. We wilden graag als initiatief geworteld zijn in de Bijlmer en op deze manier werd dat breder, sterker en diverser. Met alleen sociaal werk was dit nooit gelukt.”

Sociaal ondernemen kan zo, indirect, de impact van de zending vergroten. Uiteindelijk is het een manier om nog meer mensen te betrekken bij het werk van God in deze wereld en nog meer mensen te bereiken met het geweldige nieuws van het evangelie van Jezus Christus.