Gemeentestichting in Schwerin

Type:
Gemeentestichting
Plaats:
Schwerin
Ministry Type:
Children and YouthMercy MinistriesOutreach & evangelisatie

In 2009 voelde één familie (in samenwerking met ECM) het verlangen om te leven en te dienen in de 'Dreesch' een achterstandswijk in de Oost-Duitse stad Schwerin. Gaandeweg is een heel team ontstaan en momenteel wonen en werken er vier families met verschillende achtergronden op deze plek.  Ze komen uit Wit-Rusland, Duitsland, Zwitserland, Syrië en Nederland.

Werkloosheid en leven onder de armoedegrens zijn voor veel mensen in deze Plattenbauwijk (=betonplatenwijk) 'normaal.’ De daarmee verbonden sociale problematiek heeft ook een sterke invloed op de jongeren; jongens en meiden die zonder doel leven en niet meer kunnen dromen van een betere toekomst.

Activiteiten in de wijk
Samenwerkend met de lokale FeG-kerk (Freie evangelische Gemeinde) in de stad, doet het team veel werk onder kinderen in de Kindertafel (= gratis eten voor kinderen). Ook helpen ze ouderen en families die in een (sociaal) isolement leven. Tevens werken ze met vluchtelingen en ze hebben contacten met een grote groep Russisch-sprekenden in de wijk en bouwen aan gemeenschap/verbinding in deze buurt.

In 2013 is er vanuit het familie- en kinderwerk de z.g.n. 'Plattenpraise' ontstaan. Een feestelijke bijeenkomst voor families en kinderen uit de buurt. Hier wordt een Bijbelverhaal beleefd, er wordt samen gezongen, gegeten en als afsluiting is er tijd voor een spel, knutselen of gewoon lekker chillen.

Ook is in dit jaar de Kepler Open Air ontstaan in samenwerking met de Petrusgemeinde (Evangelische Kirche). Dit is een christelijk straatfeest met tenten, vuurkorven, soep, 'Kaffee und Kuchen', een verhaal van Jezus, kansen op goede gesprekken, een band met muzikanten uit de wijk en een DJ. Het feest vindt plaats op een pleintje waar anders alleen maar alcohol gedronken wordt. Iedereen kan meedoen! Of je nou helpt met serveren, tenten opbouwen of muziek maken; veel is mogelijk.

Door hun leven met de wijkbewoners te delen en steeds meer contacten op te bouwen, hoopt het team in de toekomst een gemeente in en vooral vóór de Dreesch te kunnen stichten. Een gemeente waar alle bewoners van de wijk, of ze nu Duits of Russisch, neonazi of vluchteling zijn, zich thuis zullen voelen.

Het team wil verandering brengen in het perspectief van de wijkbewoners. Van daaruit is al jaren geleden de wens ontstaan om een vaste ruimte in de wijk te hebben om vooral beter in staat te zijn de behoeften van de wijkbewoners met elkaar te verbinden. Die ruimte is nu gevonden en het team heeft de minimale mogelijkheden bij elkaar om dit gebouw te kopen. Met elke gift die het team ontvangt, kan ze de lening kleiner houden en daarmee ook de maandelijkse lasten!


Project Patchwork Center
Samen met vrienden en buren willen we de leegstaande 'Posthalle' in onze buurt renoveren. We willen er een café/gezelligheidscentrum, werkplaats en muziek- en feestruimte inrichten. Bovendien zullen er enkele ruimtes zijn om te verhuren.
Het café en de werkplaats gaan we met mensen uit onze wijk runnen: vrijwillig, maar tegelijk zo professioneel als het maar kan. Daarbij willen we elke medewerker persoonlijk coachen en op lange termijn voor elk werkgebied leiders aanstellen en betalen. Een aantal ruimtes verhuren we aan de Kindertafel (warm eten voor arme kinderen), waarmee we al vele jaren samenwerken. Zo ontstaat er een gemeenschap waar iedereen, jong en oud, een veilige plaats kan vinden én actief kan meedoen.

           We willen niet voor de mensen werken, maar met de mensen!

We zien in dit project vele mogelijkheden om positieve en duurzame veranderingen in onze wijk door te voeren. Door praktisch werk en een stuk ondernemersgeest willen we mensen activeren, motiveren en toerusten. Door de hal en de werkplaats creatief en low-budget in te richten (patchwork!), willen we mensen inspireren om met weinig middelen veel te bereiken. Ook door samen dingen te maken van gebruikte spullen, hopen we dat mensen een zinvolle en leuke dagbesteding krijgen en daardoor hun netwerk kunnen uitbreiden. Een gemeenschap waar iedereen toe mag behoren, helpt om spanningen en angst te overwinnen. Juist de laatste tijd, door de grote toestroom van vluchtelingen, is dit heel actueel. De samenwerking met de Kindertafel biedt kinderen en jongeren met moeilijke achtergronden de kans, deel van een praktische, actieve gemeenschap uit te maken – ook als ze volwassen worden. En, last but not least, het renoveren van een lege, nutteloze hal heeft een sterke symbolische kracht voor die mensen, die al zo lang zonder werk zitten en het gevoel hebben nutteloos te zijn.

Het Evangelie heel dicht bij de mensen brengen
Op een dieper niveau zien we in dit project de juiste weg om met onze activiteiten het Evangelie heel dicht bij de mensen te brengen en concreet handen en voeten te geven; in een dagelijkse gemeenschap waar iedereen welkom is, waar iedereen mee kan doen (niemand is nutteloos!) en waar iedereen op zijn of haar tempo Jezus mag ontdekken.

Supporters!
Om het Patchwork Center te financieren, zijn we op ondersteuning aangewezen. Een eigen aandeel hebben we al ingezameld, ook hebben we talrijke aanvragen aan sponsoren en grote ondernemingen uitgezet. Tegelijk hebben we een actie 'geef me de vijf!' (waarbij we oproepen het project met €5,- per maand te steunen) opgestart, te beginnen in onze eigen wijk. Daardoor krijgen ook onze vrienden die weinig geld hebben, de kans om hun eigen project te ondersteunen.

Verder zoeken we nog naar:

 • mensen die voor dit project en onze wijk willen bidden;
 • Kerken, waar we dit project onder de aandacht zouden kunnen brengen;
 • handwerkers (klussers) of teams, die praktisch zouden willen meehelpen, en natuurlijk….
 • ….mensen die ons eenmalig of regelmatig financieel willen ondersteunen.

Interesse? Mail dan ellis.koelewijn @ ecmi.org.

We hopen dat u deel wordt van dit geweldige project in het meest atheïstische deel van de wereld!

 • Boutique, our second hand store Boutique, our second hand store
 • Building together Building together
 • Children's programme, always active Children's programme, always active
 • Community and Fellowship Community and Fellowship
 • Food delivery in Covid times Food delivery in Covid times
 • Kepler Open Ai, our Street Festival Kepler Open Ai, our Street Festival
 • Kepler Open Air, with a bonfire and live music Kepler Open Air, with a bonfire and live music
 • Open Music Ministry, everyone is welcome to sing along. Open Music Ministry, everyone is welcome to sing along.
 • Our café Our café
 • Our logo Our logo
 • Our textile workshop Our textile workshop
 • Our wood workshop. Our wood workshop.
 • The entrance before the renovation The entrance before the renovation
 • The entrance today The entrance today