El Buen Samaritano

Type:
Missionaire en sociale projecten
Plaats:
Pozoblanco, Spain
Ministry Type:
HealthcareMercy MinistriesOutreach & evangelisatie

De vereniging van de ‘Barmhartige Samaritaan’, nabij Pozoblanco, werd in 1993 opgericht om duidelijk te maken dat Gods grenzeloze liefde ook naar slachtoffers van verschillende verslavingen uit gaat. Het doel is om drugsgebruik/misbruik te voorkomen en om hulp te bieden aan verslaafden. Naast het rehabiliteren van drugsverslaafden, is ‘El Buen Samaritano’ actief in preventie voor verslaving. Dit doet zij door de sociale omgeving en de familieleden van de slachtoffers erbij te betrekken. De vereniging helpt mensen bij hun herstelproces (van drugs of andere verslavingen). Ze begeleidt bij re-integratie in de maatschappij.

Manuel
Eén van de oud-bewoners is Manuel. Manuel was sinds zijn 15e drugsverslaafd. Zijn verslaving bracht hem in diepe dalen. Hij ontmoette Anamari en trouwde haar zonder haar te vertellen over zijn verslaving. Eén jaar later was zij ook verslaafd. Samen zonken ze dieper en dieper, ook na de geboorte van hun zoon. Anamari ging naar een drugsverslaafdencentrum en scheidde van Manuel. Toen kwam Manuel bij El Buen Samaritano terecht. “Ik nam de Heer aan in mijn leven toen ik acht maanden in het centrum was. Toen ik uit het centrum kwam, zijn Anamari en ik hertrouwd.” Manuel en Anamari maken nu deel uit van een evangelische gemeente in hun dorp in de provincie Sevilla. Ze hebben een tweede zoon gekregen en helpen veel andere drugsverslaafden om de stap te zetten richting El Buen Samaritano.

In de afgelopen 20 jaar heeft de vereniging programma's ontwikkeld waarin sociale begeleiding en zorg aan mensen gegeven wordt die in sociaal opzicht door de maatschappij worden uitgesloten. Ook is de vereniging betrokken bij het distribueren van voedsel voor mensen die in sociale nood verkeren. Dit alles vindt plaats op de verschillende plekken waar we in Spanje vertegenwoordigd zijn. Op die manier heeft ‘El Buen Samaritano’ al meer dan 400 mannen en vrouwen geholpen.

Het ‘Buen Samaritano’ technische team bestaat uit professionals, vrijwilligers en zendelingen van verschillende nationaliteiten. Er wordt een multidisciplinaire benadering gehanteerd. Het revalidatiecentrum bevindt zich in een pand dat op ongeveer 12 hectare grond staat. Vanuit het centrum wordt er extra-vergine olijfolie op ecologische basis geproduceerd en verkocht; dit als een vorm om in het eigen onderhoud te voorzien. 

Voor meer informatie, neem dan contact www.buensam.org.

Organisatie
Deze bediening sluit aan op de ECM-benadering voor wat betreft gemeentestichting en het nauw samenwerken met andere kerken in Spanje. Deze vereniging is de sociale tak van de Evangelische Missionary Andalusische Kerk (IEMA in het Spaans), opgericht in 1986 met de bedoeling om op nationale wijze uitdrukking te geven aan de bediening van ECM in de Cordoba- en Andalusië regio.