Delyth Sutton

Veel Spanjaarden zijn hun geloof en vertrouwen in de religieuze, juridische en politieke systemen verloren. Bovenal missen ze hoop dat dingen kunnen veranderen. Bid dat in het kennen van Christus, het geloof en de hoop wordt hersteld in het leven van deze mensen.

Ik ben betrokken bij het lokale managementteam en bij discipelschap in de omliggende dorpen en met de jeugd. Het is een bediening met veel variatie.

Op maatschappelijk vlak coördineer ik de activiteiten op het vlak van drugspreventie. Dit in samenspraak met andere organisaties in Pozoblanco: periodiek distribueren we ook voedsel. Ik geef ook Engelse les; dit helpt om meer mensen te leren kennen.

Functie
Zendingswerkers
Land van oorsprong
Engeland

Met ECM sinds 1999