Gemeentestichting in Sevilla

Type:
Missionaire gemeentestichting
Plaats:
Sevilla
Ministry Type:
HealthcareMissional CommunitiesOutreach & evangelisatiePioneer Church Planting

Henk (Kike) en Hanneke (Johanna) Knol verhuisden in 2021 naar Sevilla (Andalusië). Ze geloven dat, door te investeren in relaties met mensen die God op hun pad plaatst, het geestelijk en emotioneel welzijn van individuen en gezinnen bevorderd wordt. Ze verlangen ernaar, een grote impact te hebben in Sevilla, Spanje en uiteindelijk in heel Europa.

Hun activiteiten focussen zich o.a. op: het maken van discipelen, het geestelijk en emotioneel welzijn bevorderen van individuen, huwelijken en gezinnen. Ze verlangen ernaar om een nieuw Europa te zien, getransformeerd door Jezus’ boodschap van liefde, vergeving en genade en door de kracht van de Heilige Geest.

Dit vers uit het boek Mattheus is daarbij hun inspiratiebron.

“Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in Hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen.
En zie, ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.”

Mattheus 28:18-20 (HSV)

De visie van project gemeentestichting Sevilla richt zich op:

 • Mensen onderwijzen over de transformerende kracht van het evangelie van Jezus Christus door middel van bijbels onderwijs en het leren leven in gehoorzaamheid aan Gods principes en het hebben van een persoonlijke relatie met Jezus de essentie.
  • Mensen wordt geleerd hoe ze een discipel van Jezus kunnen zijn/worden door middel van het lezen en toepassen van de Bijbel in hun dagelijkse leven.
  • Mensen wordt geleerd hoe je in relatie met anderen, kunt leren hoe je voor elkaar kunt zorgen en hoe je weer anderen kan aansporen om dat ook te doen.
  • Mensen wordt geleerd wat de kracht van ‘getuigenis geven’ is. Anderen vertellen wat de impact is van Jezus op je leven, heeft een impact op de transformatie in het leven van anderen.
 • Mensen die een leven van gebondenheid en gebrokenheid hebben, leiden naar vrijheid en genezing die alleen Jezus Christus door de kracht van de Heilige Geest kan brengen.
  • Christenen wordt geleerd over vernieuwing van denken (Romeinen 12:2)
  • Mensen die willen werken aan persoonlijke doelen/ontwikkelen van gezonde levenspatronen en verwerken van trauma’s, kunnen professionele coaching en counseling ontvangen.
  • Echtparen kunnen een pre-marriage cursus volgen en/of huwelijkscounseling ontvangen.
 • Geestelijke leiders, kerken en zendelingen, christenen toerusten om te groeien in hun verbinding met Jezus en met elkaar om uiteindelijk meer impact te hebben.
  • Er wordt geïnvesteerd in het leggen en onderhouden van contacten met leiders, zendelingen en zendingsorganisaties om de connectie en samenwerking te bevorderen.
  • Er wordt onderwijs gegeven door middel van prediking en thema-avonden.
  • Er wordt geïnvesteerd in het vormen van groeigroepen voor vrouwen en mannen.
  • Er wordt pastorale zorg geboden aan mensen binnen en buiten de kerk.
 • Gastvrijheid bieden door hun huis te openen en de Bijbelse vorm van gastvrijheid te gebruiken als inspiratiebron. “Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden.” Hebreeën 13:2 (HSV)
  • Er worden regelmatig verjaardagen, bruiloften, diensten en doopvieringen gehouden in hun woning.
  • Er worden cursussen, studies en thema-avonden georganiseerd.
  • Er worden mensen, die een specifieke hulpvraag hebben, voor korte of lange termijn opgevangen.
  • Er worden mensen ontvangen die nieuwsgierig zijn naar het leven, het geloof en het gezin van de familie Knol.