Albert-Jan & Jacqueline Cloo

Marijke, Evert, Rindert, Rianne, Jorieke

Leven in verbondenheid met God geeft ons leven zin, rust en blijdschap. Door de jaren heen is ons verlangen gegroeid om dit met andere mensen te delen.

In Deventer leven veel mensen in geestelijke nood. Er is eenzaamheid, gebrokenheid en aanwezigheid van occultisme, wicca en dergelijke. Maar weinig mensen kennen God. Albert-Jan en Jacqueline hebben gemerkt dat ze door het verzoeningswerk van Jezus weer in verbondenheid met God kunnen leven en dat dat hun leven zin, rust en blijdschap geeft. Dit willen ze doorgeven aan Deventenaren.

Naast de drukte van een gezin met vijf kinderen, zijn Albert-Jan en Jacqueline fulltime hiermee bezig. Ze geven meerdere keren per jaar een Alphacursus, verzorgen nazorg voor Alphacursisten, houden open gebedsavonden en stellen zich vanuit een centraal gelegen inloophuis beschikbaar voor koffie, een gesprek en gebed. Ook helpen ze praktisch, met goedkope maaltijden en een kledingbank. Dit doen zij samen met een team van vrijwilligers uit verschillende kerken in Deventer.

Op deze manier hebben ze al heel wat mensen van buiten de kerk en aan de rand van de kerk dichter bij Jezus mogen brengen.

Samenwerkingsgemeente 3GK – Deventer – the Netherlands –www.3gk-deventer.nl

Functie
Evangelisten
Land van oorsprong
Nederland

2012